Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Vi er Kristi kropp (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om at alle kristne er Kristi kropp, og at vi kan bidra til at andre kroppsdeler kan gjøre det gode.

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-5.

 1. Tenn et lys og syng en sang
 2. Spørsmål til samtale
 3. Andakt
 4. Spar sammen 
 5. Be en bønn 
 6. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger: 

Vi er grener (Treklang nr. 131)

Nederst sitter tærne/Mennesket (Treklang nr. 22)

Sammen for ditt ansikt (fra "Ingenting, men alt")

Utrolige ting kan skje (fra "Ingenting, men alt")

Gud din himmel favner jorda (fra "Ingenting, men alt") 

Kom, la oss samles (Treklang nr. 144)

2. Spørsmål til samtale

Be barna/tweensa i gruppa reflektere over følgende spørsmål:

 • Hva er du god til? 
 • Hva er du glad for at andre er bedre til enn deg?
Du kan godt be barna gjøre seg noen tanker på et papir hver for seg, for deretter samtale to og to, før du ber dem bidra i plenum. Dette for å aktivisere flest mulig av barna i refleksjonen og samtalen. Har du dårlig tid kan du selvfølgelig ta samtalen i plenum med det samme. 

3. Andakt

Les i bibelen

Du kan lese bibelteksten, eller la et av barna gjøre det. Da kan det være fint å ha bedt om det på forhånd slik at barnet har kunnet forberede seg. Alternativt kan barna få utdelt bibler og lese hver for seg/eller i grupper. 

I Paulus' første brev til korinterne kapittel 12, versene 12-18, står det:

Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 

Formidling

Paulus skriver en merkelig tekst. Han sammenligner oss som er kristne med en kropp. Han sier at akkurat som kroppen din består av mange forskjellige kroppsdeler som du kan gjøre ulike ting med, så består kirka av mange slags ulike mennesker som kan gjøre ulike ting. Paulus minner oss om at vi ikke skal tenke at alle burde vært som oss selv. Det er bra at noen er gode til å synge, andre til å danse. Noen kan spille piano, andre kan lage mat, lede en lek, gjøre andre glade, være med. Når vi er ulike, kan vi få til mange gode ting sammen. Da er vi som ulike kroppsdeler på en nydelig kropp. 

I gruppa vår er vi som en kropp. Vi har ulike styrker og ulike oppgaver. Det er bra at vi ikke er like alle sammen. Da hadde det blitt kjedelig å være sammen, og vi hadde fått til lite. Når vi er forskjellige, blir det spennende å være sammen, og vi kan utfylle hverandre. 

Også over hele verden er kirka som en kropp. Vi kommer fra forskjellige land, og vi er gode til ulike ting. Vi som lever i Norge, som har mer penger enn kristne i andre deler av verden, kan bruke pengene våre til å styrke mennesker i andre land. 

Når vi gir litt penger til å starte spare- og lånegrupper, gjør vi det mulig for andre å gjøre det de er gode til. Vi har penger som kan gå til opplæring, andre har hode, hender og føtter som kan jobbe. De har kanskje en god idé til en liten butikk de kan starte, de har hender som er gode til å snekre eller sy, eller de har føtter så de kan kjøre en sykkeltaxi. Men de trenger å låne litt penger for at de skal få mulighet til å sette i gang. Gjennom opplæring og oppfølging får de hjelp til å jobbe sammen så de kan låne penger av hverandre. 

Det samme gjelder med kjøp av klær, kaffe og bananer hvor arbeiderne får rettferdig lønn. Når vi kjøper varer som er laget på denne måten, sette vi andre i stand til å gjøre det de er gode til. 

4. Spare sammen

Nå skal vi få lov til å være med å sette andre mennesker i stand til å gjøre det de er gode til. Det skal vi gjøre gjennom å støtte KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, og gjennom det være med på å støtte KFUK- og KFUM i blant annet Sør Sudan og på Sri Lanka, slik at de kan starte enda flere spare- og investeringsgrupper. I spare- og investeringsgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og hjelpe hverandre. KFUK og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter. Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid/Stopp fattigdom-arbeid.

(TIL LEDER om innsamling og Kontroll)

I de aller fleste grupper vil det kunne være problematisk for et eller flere av barna å ha med penger til innsamlingen hver gang. Derfor foreslår vi at dere gir noen føringer for hvor lite beløpet skal være. Dere kan for eksempel foreslå at alle skal ha med en mynt. Det gir mulighet for å gi 1, 5, 10 eller 20 kroner. Dere voksne i gruppa kan eventuelt ha tilgjengelig en del 1-kroners mynter til de som har glemt å ta med en mynt. Så kan alle deltakerne putte mynter på bøssa.

Om 20 barn har med i snitt 5 kroner hver på fire samlinger, har de samlet inn 400 kroner. Dette vil trolig oppleves som et stort beløp, samtidig som kostnaden for de aller fleste vil være overkommelig. Dette bidrar til å gi en spare- og lånegruppe 

 • en pengeboks med tre nøkler (250 kr) 
 • en regnskapsbok (15 kr) 
 • og en del av kostnaden for opplæring (270 kr)

Et viktig moment med spare- og investeringsgrupper, er kontroll med pengene i felleskassen. Kontrollen gir deltakerne i gruppa både eierskap og trygghet. Dette kan dere overføre til gruppa deres og Globalaksjonsinnsamlingen. Oppnevn to barn og to voksne som teller pengene sammen etter hver kveld. Dette sikrer at det ikke begås underslag av pengene.

Les om hva vi samler inn penger til under Globalaksjonen 2016-17

Les  hvordan dere kan lage deres egen Globalaksjons-bøsse av en Pringles-boks

5. Be en Bønn

Kjære Gud, takk for at vi får være del av kirkekroppen, som dine hender og føtter, øyne og ører. 

Hjelp oss til å se hva andre er gode til, både i familien, i kirka og på skolen. 

La pengene vi har samlet inn sette andre i stand til å gjøre det gode og til å bli fri fra fattigdom. 

Amen

6. SYng en sang

Forslag på sanger: 

Grenseløst fellesskap (fra "Akkurat som vi er")

Vi kan! (fra "Akkurat som vi er")

Andedammen (fra "Her nå")

Verden er èn (fra "Ingenting, men alt")

Stå opp for andre (fra "Stå opp!" (kommer høsten 2016))

La oss gå i tro (fra "Ingenting, men alt")

Pray for peace/Be om fred (Treklang nr. 369) 

En Velsignelsesang (Treklang nr 382 - 387) 

Velsignelsen (fra "Ingenting, men alt

Gud som oss skaper (Treklang nr. 388)

Relatert innhold

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Bildet på mynten og bildet i meg (barn & tweens)

Denne samlingen handler om merket som konger og keisere setter på og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (barn & tweens)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Hold verden i dine hender

Barna skal lage en jordklode og slik få bedre oversikt over hvordan i ...

Lek: La den vandre - en lek fra Sri Lanka

I denne leken er det om å gjøre å sende videre gjenstander til andre ...

Lek: Gjett hvem - en lek fra Sri Lanka

I denne leken skal man prøve å gjette hvem personer er, uten å bruke ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...