Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

ANDAKT 4. SØNDAG I ADVENT: Hvem er barnet inni Marias mage?

Her finner du andakter til hver søndag i advent. Bruk dem til å finne adventsroen, alene, eller sammen med familie eller venner. Spill gjerne av filmen der barn fra Holmlia synger. I andakten til 4. søndag i advent spør vi : Hvem er barnet inne i Marias mage? Lenger ned finner du andaktene for de tre tidligere søndagene i advent.

andakt 4. søndag i advent: Hvem er barnet inni Marias mage?

Maria har et barn i magen. Hun kan kjenne barnet sparke. Hun stryker på magen og snakker til den. Både hun, Josef, slektninger og venner lurer på: Hvem i all verden er den lille babyen der inne? Det skal bli født et helt nytt menneske som de må bli kjent med.

Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.(Lukas 1,52) 

I denne teksten sier Maria noe om hvem Gud er og hva Gud gjør når Jesus blir født. Hun sier noe om hvem babyen i magen er. Gud er en som støter herskere ned fra tronen. Som du kan lese om i andakten om eselet lenger ned, finnes det mange dårlige herskere, som holder andre nede og gjør seg selv rikere. Maria varsler at Gud en gang vil avsette slike herskere. Gud er også en som løfter opp de lave. Her handler det om de som er lave i overført betydning, slik vi snakker om dem som andre ser ned på og rakker ned på. Det handler om dem som har falt og ligger nede med livet sitt, de som er lavest på rangstigen. De som andre ikke tar hensyn til, de som er fattige, de som blir mobbet eller plaget, de vil Gud løfte opp. 

En Gud som forandrer

I bibelverset over, og i de tre andre adventsandaktene du kan lese lenger ned, møter vi en Gud som forandrer. Gud forandrer måten å være konge på, ved å ri på et esel. Gud gjør fruktbart land av det som var tørt og utarmet. Gud sender lys som overvinner mørket. Gud løfter de lave opp. Alle tekstene er fra Det gamle testamente eller starten på Det nye testamente, og alle peker framover og sier noe om barnet som skal bli født om noen dager. 

advent og jul ikke bare idyll

Samtidig som vi har lest disse tekstene, har verden rullet videre. Noen av oss har mistet noen de var glad i. Noen har blitt syke. Noen har opplevd at adventstida bare ble fylt med krangling. Og ute i verden vet vi at mange mennesker har det vanskelig, innestengt i krigen i Syria, på vei over Middelhavet i en båt eller rammet av andre glemte katastrofer. Advent og jul er slett ikke alltid idyllisk. 

Gud vil være der vi er

Midt i dette sier adventstekstene til oss: Forandringer skal komme. Gud vil en gang gjøre alt godt. Og her og nå vil Gud vil gi oss håp. Det skjer i en ussel stall, hvor to fattige foreldre forsøker å holde varmen sammen med dyrene. Der blir Gud menneske, han blir pakket inn i Marias sjal og lagt i trauet som eselet spiser av. Gud vil være der vi er. Velsignet julehøytid!

---

I KFUK-KFUM formidler vi til barn og ungdom budskapet om

at Gud ble menneske og er blant oss på jorden, 

at vi er elsket akkurat slik vi er,

og at vi kan vise nestekjærlighet ved å stå opp for andre.

ANDAKT - 3. SØNDAG I ADVENT 

Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram. (Jesaja 9,2) 

 Har du noen gang vært i et stummende mørkt rom? Kanskje har du gått inn i et kjellerrom uten å finne lysbryteren, du har vært i skogen og opplevd at skumringen kom litt raskt på, eller strømmen har gått hjemme og hele familien har måttet famle seg fram for å finne fyrstikker og stearinlys. Mørke kan være gøy, for eksempel når vi leker mørkegjemsel. Men det kan også være skummelt å ikke se hva som er under senga eller utenfor vinduet. Hva skjuler seg i mørket?

Å vandre i mørket

Jesaja skriver om et helt folk som vandrer i mørket. Kan du se for deg alle disse menneskene? Går de i samme redning i rad og rekke og famler seg fram sammen? Eller tumler de alle rundt, kræsjer i hverandre og er forvirrede? Kanskje er de redde for fiender eller ville dyr i mørket, og de holder tett sammen for å støtte hverandre? «Folket som vandrer i mørket» har det uansett ikke særlig gøy.

Hva skjer når noe plutselig lyser opp alle disse menneskene? Kanskje tar de hendene foran øyne med en gang lyset kommer. Men etter at de har vent seg til lyset, blir jo alt mye enklere. Slektninger og venner kan finne hverandre, og folket kan gå sammen den riktige veien. De kan senke skuldrene, for nå ser de at de ikke er omgitt av rovdyr eller røvere.

Et barn som lyser

Noe av det mest spesielle med denne Jesaja-teksten er at det faktisk er et barn som lyser for folket. Jesaja fortsetter i vers 6: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt». Det er altså en baby som gir lys! Livet var mørkt og håpløst. Men så blir dette barnet født, og alt blir lysere. Fra det gamle testamente ventet jødene på at en redningsmann skulle bli født. Med han skulle alt bli godt. Jesus er denne redningsmannen. Han er verdens lys. Når vi opplever at livet er mørkt, at alt er håpløst, at alt er ødelagt, da vil Jesus være der og gi oss håp og lys. Når vi er rådville og famler i mørket, vil Jesus vise oss en vei.


ANDAKT - 2. SØNDAG I ADVENT 

Glødende sand blir til innsjø, det tørste land til kilder med vann. Sjakalers boplass blir et hvilested hvor gresset gror mellom rør og siv. (Jesaja 35,7) 

Profeten Jesaja skriver om alt som skal bli forandret. Han beskriver et ugjestmildt landskap: Glødende sand, det tørste land og bosted for sjakaler. Du kan se for deg et steinete ørkenlandskap med farlige, ulende villhunder. Det er et skummelt sted, både for mennesker og sauer. Sanden brenner under føttene, du finner ikke vann og bak neste stein eller ås kan det vente en flokk med farlige dyr. 

Men så skjer det plutselig noe! Fra den tørre sanden strømmer det fram vann. Vannet blir til en bekk, og du ser flere bekker som samler seg. Det blir en liten innsjø. Fugler og dyr kommer til innsjøen for å drikke, og frø som lå gjemt under den tørre sanda, begynner å gro. Mennesker og dyr kan slå seg ned og hvile i gresset. 

Jesaja forteller om hva Gud skal gjøre

Hva vil Jesaja med dette bildet? Han vil fortelle om hva Gud skal gjøre. Jesaja bruker også andre bilder for å vise dette: Stumme skal tale, blinde skal se, den lamme skal springe, og det skal ikke finnes noen farlige dyr lenger. Med alt dette vil Jesaja si: Gud kan skape noe nytt der hvor vi synes alt ser håpløst ut. 

Før Jesus ble født, ventet jødene på dette. De leste ordene fra Jesaja og andre profeter i Det gamle testamente. De diskuterte ordene i synagogene og rundt kjøkkenbordet. De snakket om at Gud ville sende en konge, et barn og en som ville skape fred. Når ville Gud endelig gripe inn? Jesus var svaret til et folk som lengtet og lyttet etter hjelp fra Gud. 

Gud kan skape noe nytt og bedre

Når Jesus kommer, sier det også noe til oss: Gud kan skape noe nytt og bedre. Det gjelder i livet vårt, når vi har det vanskelig. Det gjelder i familien vår, bygda vår og landet vårt: Gud har en god plan for hvordan vi skal ha det sammen. Og det gjelder for jorda vår. Når vi ser land tørkes ut og jorda ødelegges, står like fullt Guds løfte fast: Glødende sand blir til innsjø, det tørste land blir til kilder med vann.


Andakt - 1. søndag i advent

Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. (Sakarja 9,9) 

Som konge vil du bli tatt seriøst. Særlig gjaldt det konger i gamledager, både i Norge og i Israel. De gammeldagse kongene måtte ha respekt. Folk måtte bli litt redde når de kom ridende på flotte hester med følget sitt. Når folk ble redde, ble kongen mektigere og kunne bestemme mer. Hvis folk derimot lo av kongen, ble det vanskeligere for han å bestemme. 

Derfor er det ganske sprøtt å lese Sakarja sine ord om kongen som skal komme. For den kongen skal være fattig og ri på et esel! Eselet har rykte på seg for å være et dumt og motvillig dyr. Mange ser på eselet som et litt komisk, en slags minihest. En konge på et esel blir ikke tatt særlig seriøst. Det blir som om kongen i dag skulle komme syklende på en barnesykkel eller kjørende i en tråbil, i stedet for å kjøre en stor, svart og dyr bil. 

Likevel valgte Jesus eselet, både da han red inn i Jerusalem og da han ble båret i Marias mage fra Nasaret til Betlehem. Hvorfor gjorde han det? 

Teksten fra Sakarja siteres når Jesus rir inn i Jerusalem. Det kan tolkes som at han gjør narr av de selvhøytidelige kongene. Jesus trenger ikke en stor hest for å styrke sin makt. Når Josef og Maria rir mot Betlehem på et esel, kan vi se at noe av det samme skjer. Gud trenger ikke slott og kammertjenere for å bli menneske, men velger en fattig jente fra Galilea. 

Eselet viser at Jesus er en annerledes konge. Vi mennesker, både de som er konger og de som er ganske vanlige folk, søker gjerne oppover etter makt og penger. De fleste som får mulighet til å bli rikere, velger å bli det. Jesus er ikke sånn. Jesus søker nedover. Ned til et esel og en stall, ned til en fattig familie og ned til den hverdagen som du og jeg lever. «Se, din konge komme til deg», skriver Sakarja. Der vi er, vil Jesus også være.