Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Jeg så det i går

Hva så du på TVen i går? Eller på nettet? Noe gøy, noe kleint, noe du ikke skjønte, noe rart, noe skikkelig fælt, noe du fortsatte å tenke på? I Norge snakker voksne ofte mye om hvor fint eller hvor dårlig været er. De siste årene har vi fått mer vær å snakke om – mer regn og flom, mer vind og uvær, mer varme og tørke. Ekstremvær kalles det. 

Andakten er hentet fra Ressursmateriell om klimaendringer Les mer og last ned HER.

I Norge har noen mistet huset sitt på grunn av flom. I Bangladesh er det mye oftere flom enn før, og da er det mange som mister alt de eier. Og noen steder i Afrika er det mye oftere tørke når det skulle vært regntid, og da blir kornet og maisen ødelagt og dyra dør. Jorda er blitt syk; jorda har feber, fordi vi flyr mer, lager flere ting, kaster mer, forurenser mer enn det den tåler. Og de som minst har skylda, merker det mest. Det er urettferdig. 

Hva så du på TVen i går? Hva husker du, som du har sett på TV? Jeg husker et intervju med Christiana fra Costa Rica, verdens miljøsjef i FN. Hun sa at vi kan klare å gjøre jorda frisk igjen, men da må vi være modige, rope høyt, leve mer miljøvennlig, feire når vi gjør noe bra, og protestere når politikerne våre ikke lager grønn politikk. 

Den kristne tro sier at Gud har skapt hele verden og elsker hele verden, og at alle mennesker er like mye verdt. Da kan vi jo ikke leve sånn at jorda blir syk og ødelagt, og folk i Bangladesh eller Tanzania opplever enda mer flom eller tørke? Jesus sier at vi skal elske både Gud og andre mennesker som oss selv. Da må vi ta vare på naturen og på hverandre, og kjempe mot urettferdighet. 

Og vi kan gjøre noe! I KFUK-KFUM er vi del av den største barne og ungdomsbevegelsen i hele verden! Og vi er del av KFUK-KFUM Global. Global jobber for at barn og ungdom som opplever urettferdighet skal lære å si fra til de som har makt, på en måte så de blir hørt. De lærer hvordan de kan være forandringsagenter og skape en grønnere og mer rettferdig verden der de bor! Når vi ber for alle KFUK-KFUM barn og ungdommer rundt om i verden, og samler inn penger til Global - da er vi med og sloss mot urettferdigheten! 

Bibeltekst: 

Salme 104, versene 1-24 

1 Velsign Herren, min sjel! Stor er du, Herre, min Gud! Du har kledd deg i høyhet og herlighet. 

2 Du svøper lyset om deg som en kappe, du spenner himmelen ut som en teltduk. 

3 Han tømrer sine høye saler i vannet. Han gjør skyer til sin vogn og farer fram på vindens vinger. 

4 Han gjør vindene til sine engler og flammende ild til sine tjenere. 

5 Han grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes. 

6 Dypet dekket den som en kappe, vannet sto over fjellene. 

7 Da du truet, rømte det, det flyktet for lyden av din torden,

8 over fjell og ned i daler, til stedet du hadde fastsatt. 

9 Du satte en grense det ikke går over, det skal aldri mer dekke jorden. 

10 Du lar kilder velle fram i dalene så bekker renner mellom fjellene. 

11 De gir drikke til alle dyr på marken, ville esler får slukke tørsten. 

12 Der finner fuglene under himmelen bolig, de synger mellom greinene. 

13 Han vanner fjellene fra sin høye sal. Jorden mettes med frukten av din gjerning. 

14 Du lar gresset spire fram for feet og vekster til nytte for mennesket. Du lar brødet komme fra jorden, 

15 vinen gir mennesket glede. Du lar ansiktet skinne av olje, brødet gir mennesket styrke. 

16 Herrens trær får slukke tørsten, sedrene på Libanon, som han har plantet. 

17 Der bygger fuglene rede, i sypressen har storken sitt hus. 

18 De høye fjellene har steinbukken fått, klippene gir grevlingen ly. 

19 Han skapte månen til å vise tidene, og solen, som vet når den skal gå ned. 

20 Du sender mørke, og natten kommer. Da myldrer de fram, alle dyr i skogen. 

21 Unge løver brøler etter bytte, de krever sin føde fra Gud. 

22 Solen står opp, de vender tilbake og legger seg i sine huler. 

23 Da går mennesket ut til sin gjerning og arbeider til kvelden kommer. 

24 Herre, hvor mange dine gjerninger er! Og alle har du gjort med visdom, jorden er full av det du bærer fram.

Bønn 

Kjære Gud, takk for at du skapte jorda så fin, spennende og full av liv. 

Tilgi oss når vi ikke tar vare på den, og dermed heller ikke på hverandre. 

Hjelp oss å være gode miljøvernere, og gjøre mot andre som vi vil at andre skal gjøre mot oss. 

Gi oss tro, håp og kjærlighet, og gjør oss stae og modige! I Jesu navn. 

Amen