Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Snakk om solidaritet

Foto: Lars Håberg

Gud støtte herskere ned fra tronen og løftet de lave, står det i Marias Lovsang i Bibelen. Gud ønsker at forskjellene skal jevnes ut og at alle mennesker skal ha det de trenger for å leve et godt liv. Derfor trenger Gud både deg og meg på laget, på samme måte som han trengte Maria selv om hun bare var ei vanlig, ung, fattig og sikkert litt redd jente. 

Kjersti Jåvold Landmark, medlem i politisk utvalg for klima- og miljørettferdighet i KFUK.KFUM
Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg står det i Marias lovsang i Bibelen, i Lukas evangeliet, kapittel 1, vers 51-53. 

Kanskje er det rett og slett her vi skal begynne. Dette gjorde Gud, dette har Gud gjort i all tid. Gud løfter opp de lave, metter de sultne og sprer de innbilske og overlegne. Gud er ikke opptatt av hvor du er født, hvor mye penger du har eller hvilken status du har. Dette er selvsagt for mange av oss, men det er fortsatt så viktig å huske på og lett å glemme. Hvem er liten og hvem er stor i verden? Hva er det som gir et menneske verdi? 

Det er de helt vanlige menneskene Gud vil bruke 

Maria, som ble Jesus mor, var bare ei ung jente. Hun var ganske sikkert både redd og i tvil om hun var i stand til å ta på seg oppgaven som Gud hadde gitt henne. Men så må hun likevel ha kjent eller skjønt noe av hvem Gud er, når hun uttrykker seg slik som hun gjør i bibelteksten som kalles ”Marias Lovsang”. Hun forstod at Gud er til å stole på, og at i Guds verden er mye annerledes enn i vår verden. Gud er ikke opptatt av om du er stor eller rik for å kunne være hans medarbeider. Nei, tvert i mot, faktisk. Det er de helt vanlige menneskene Gud vil bruke. Og det eneste Gud bryr seg om, er om du vil være med på å kjempe for det gode. Om du og jeg vil vise solidaritet gjennom ord og handling med mennesker i nød over hele verden. 

Hvordan kan jeg tro på en Gud full av kjærlighet når verden er så brutal? 

Å være kristen i en verden som er så urettferdig er for mange et paradoks. Hvordan kan jeg tro på en Gud full av kjærlighet når verden er så brutal? For meg er det både nødvendig og selvfølgelig… Fordi jeg tror på Gud og har Jesus som forbilde, får jeg mot til å stå opp for de svake i samfunnet. Bibeltekster som Marias Lovsang og andre gjør at jeg stoler på Guds tilstedeværelse også i mitt liv. Jeg ønsker at livet mitt skal preges av kristne verdier som nestekjærlighet og medmenneskelighet, slik at jeg kan stå opp mot urett, i solidaritet med dem som trenger det. Og Gud ønsker at forskjellene skal jevnes ut og at alle mennesker skal ha det de trenger for å leve et godt liv. Derfor trenger Gud både deg og meg på laget, på samme måte som Gud trengte Maria selv om hun bare var ei vanlig, ung, fattig og sikkert litt redd jente. 

Solidaritet er nødvendig 

Den franske sosiologen, Émile Durkheim, sa en gang: «Solidaritet er en nødvendig forutsetning for at samfunnet skal bestå.» Mennesker som oss, som ønsker å stå opp for andre, er en nødvendig forutsetning for at samfunnet skal bestå. Og du trengs akkurat sånn du er! 

Vær deg selv- stå opp for andre!