Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andaktshefte: Week of Prayer 2014

Velkommen til den internasjonale bønneuka 2014! Temaet er "Bold and Transformative Leadership" -  eller "dristig og forandrende lederskap". Bibelen er full av historier om dristige og forandrende lederskap - kvinner, menn, unge mennesker og eldre - som aksepterte Guds kall for å kunne forandre livssituasjonen for sitt folk. Måtte dere bli inspirert av disse tekstene til å bli modige og reise dere mot urettferdighet- verden har et desperat behov for flere helter.

Week of Prayer - den internasjonale bønneuka i KFUK og KFUM

Helt siden 1875 har de to verdensbevegelsene World YWCA og World Alliance of YMCAs gått sammen om å arrangere The International Week of Prayer. Med mer enn 75 millioner medlemmer i 145 land er uka en verdensvid markering. I Norge går uka ofte under betegnelsen Forbundsuka eller KFUK-KFUM-uka.

Tema for Week of Prayer 2014

"Bold and Transformative Leadership" - eller "Dristig og forandrende lederskap".


AndaktshefteTs innhold

  1. Day One: Shiprah and Puah: Building a Team in Resistance 
  2. Day Two: The Mother of Moses: Taking a Risk, Naming the Crime 
  3. Day Three: The Sister of Moses – Witnessing and Crossing Borders
  4. Day Four: The Daughter of Pharaoh: Informed and Compassionate 
  5. Day Five: Maidens of the Daughter of Pharaoh: Supportive and Living Solidarity 
  6. Day Six: Where is God? God's absence and presence

Verdensforbundenes hilsen

Tekst: 

Deborah Thomas-Austin, Leder, Verdensforbundet av KFUK og 

Peter Posner, Leder, Verdensalliansen av KFUM

Velkommen til den internasjonale bønneuka 2014! 

Temaet i år er "dristig og forandrende lederskap" med utgangspunkt i 1. Mosebok. Hovedhistorien for dette andaktsheftet er Moses fødsel og overlevelse i en tid da alle hebraiske gutter skulle drepes. Bibelen er full av historier om dristige og forandrende lederskap - kvinner, menn, unge mennesker og eldre - som aksepterte Guds kall for å kunne forandre livssituasjonen for sitt folk. 

Blant disse lederne står Moses fram som noe for seg selv. Men noe som ikke kommer tydelig nok frem er at Moses ikke var en selvfølge. Fra hans fødsel til hans død var det mange forskjellige mennesker som spilte ulike roller i formingen av Moses' som leder. Denne uken vil vår oppmerksomhet være rettet mot kvinner, som gjennom sitt eget eksempel, utgjorde grunnlaget for hans modige og forandrende lederskap. Kanskje ved å bli reddet og styrket av kvinner ble Moses øyeblikkelig oppmerksom på de utfordringer og den undertrykkelse kvinner møtte. Det gjorde at han i stor grad var villig til å motstå en hver undertrykkelse selv om det påvirket folket hans. 

Fortellingene vi deler denne uken dreier seg om fryktens makt i våre liv, men også enkeltmenneskets makt til å trenge gjennom frykt og myndigheter, og opptre på en måte som har forandret historiens gang stilt overfor ekstrem fare og trussel om forfølgelse. Frykt skaper utrygghet. Vi forsøker å fjerne det som skremmer. 

Farao fryktet hebreerne og antok at han ved å drepe alle hebraiske gutter ville beskytte sin egen posisjon. Siden Farao kanskje trodde at hans posisjon ikke var godtatt av Gud, følte han seg sårbar, og ønsket å ta livet av alle som overhodet kunne utfordre hans makt og posisjon. KFUK og KFUM retter søkelyset mot ungdoms og kvinners makt. Bare ledere som er sikre i sin oppgave og posisjon kan i virkeligheten gi andre makt. Hvis vi føler oss truet og usikre, svarer vi som oftest med å fjerne den oppfattede trusselen med alle midler, heller enn å oppmuntre noen til rettmessig å utfordre vår makt, myndighet eller ledelse. Faraos folk visste at hans ordre var undertrykkende og gale. Men deres egen frykt lammet dem. Og fikk dem til å gjøre det de bli bedt om for å beskytte seg selv og redde sine egne liv og posisjoner. 

Hva velger vi å gjøre stilt overfor slik urettferdighet? Jordmødrene viste respekt for livet og fryktet Gud mer enn Farao, en mann  og en mektig konge. Troen ga dem styrke til ikke å adlyde Farao. De viste dristig lederskap ved å overkomme frykten i stedet for å bli lammet av den. Deres lederskap og dristige bestemthet var forandrende fordi de forandret historiens gang. Babyen de reddet viste seg å være personen som skulle lede det hebraiske folket ut av Egypt. Gud brukte «alminnelige» jordmødre, ikke innflytelsesrike og velstående kvinner. De var navnløse, uidentifiserte kvinner som forandret verden og menneskets historie. Ingen er for liten til å utføre Guds arbeid. 

Når vi vet vi gjør det riktige og utfører Guds vilje, gis vi styrke og mot til å ta dristige og forandrende avgjørelser, utfordre det bestående. Faraos datter ble styrket ved å ta den vanskelige beslutningen om å trosse sin fars ordre. Denne demonstrasjonen av selvstendig tenkning minner oss om hvor lett det er å gå på akkord med oss selv når vi føler oss så avhengig andre at vi ikke kan motstå eller utfordre dem når det i virkeligheten er det riktige å gjøre. Lederskap krever offer. Hvor mye er vi forberedt på å gi opp eller miste for å ta en dristig og forandrende avgjørelse? Historien om Faraos datter viser at når man tar et standpunkt og bestemmer seg for å gjøre det riktige, blir andre oppmuntret til å følge og støtte standpunktet. Med denne handlingen blir vi minnet om at kreves bare en person for å starte en hel bevegelse. 

Er vi villig til å være den som våger å ta det dristige skrittet, som våger å være annerledes, som våger å utfordre myndighetene og trosse kongen for å gjøre det riktige? Menneskets kollektive makt er tydelig. Selv om kvinnene i disse tekstene har ulike roller, er de forenet i delte verdier og et felles mål om å redde Moses' liv og gjøre ham i stand til å bli den dristige og forandrende lederen og oppfylle sin skjebne og Guds formål. 

Tekstene denne uken feirer enkeltmenneskers oppfinnsomhet, dristige og forandrende lederskap som tar sjanser for å skape virkningsfull forandring. I over et århundre har KFUK og KFUM bevegelsenepleiet, næret, beskyttet og kjempet for slike kvinner, menn og unge mennesker og vi har gitt dem en stemme. Vi inviterer dere alle til å gjennomgå denne ukens refleksjoner ved å tenke på hvordan vi som enkeltmennesker og i fellesskap kan stå opp mot det bestående som nedverdiger enkeltmennesker og samfunn. 

Måtte dere bli inspirert av disse tekstene til å bli modige og reise dere mot urettferdighet- verden har et desperat behov for flere helter.