Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Bildet på mynten og bildet i meg (barn & tweens)

Denne samlingen handler om merket som konger og keisere setter på mynter, og merket som Gud har satt i oss.

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-5.

  1. Tenn et lys og syng en sang
  2. Spørsmål til samtale
  3. Andakt
  4. Spar sammen 
  5. Be en bønn 
  6. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger:

Merke for livet (fra "Ingenting, men alt")

Gi meg hånden (Treklang nr. 163)

Gud din himmel favner jorda (fra "Ingenting, men alt") 

Kom, la oss samles (Treklang nr. 144)

2. Spørsmål til samtale

Be barna/tweensa i gruppa reflektere over følgende spørsmål:

  • Hva kan du ikke kjøpe for penger?
Du kan godt be barna gjøre seg noen tanker (på et papir evn)  hver for seg, for deretter samtale to og to, før du ber dem bidra i plenum. Dette for å aktivisere flest mulig av barna i refleksjonen og samtalen. Har du dårlig tid kan du selvfølgelig ta samtalen i plenum med det samme. 

3. Andakt

Les i Bibelen

Les fra Matteusevangeliet kapittel 22, versene 15-22.

Da gikk fariseerne bort, og de ble enige om at de ville fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du alltid holder deg til sannheten og lærer sant om Guds vei. Du bryr deg ikke om hva andre synes, for du ser ikke på person eller rang. Si oss da hva du mener: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke?» Men Jesus merket ondskapen deres og sa: «Dere hyklere, hvorfor setter dere meg på prøve? Vis meg mynten som skatten betales med!» De rakte ham en denar, og han spurte: «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Da sa han til dem: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» De ble forundret over dette svaret, og de forlot ham og gikk sin vei. 

Formidling

Hvem er det bilde av på en norsk 10-kroning eller 20-kroning? På en norsk 10-kroning eller 20-kroning kan du se bilde av kongen i Norge, Harald den 5. Penger har som oftest bilde av konger eller presidenter. 

På myntene i Romerriket, som Jesus levde i, var det bilde av keiseren. Keiseren hadde tatt landet som Jesus levde i, og derfor var han veldig upopulær. Menneskene som levde der ble plaget av keiserens soldater og de måtte betale penger til keiseren. Samtidig var det farlig å protestere mot keiseren. De som gjorde det, kunne bli hardt straffet. Derfor var spørsmålet til Jesus så vanskelig. Skulle han støtte keiseren, som ingen likte, eller skulle han protestere mot han, selv om det var farlig?Jesu løsning er ganske genial. Han sier at pengene tilhører keiseren, siden det er bilde av keiseren på dem. Og det stemte jo. Det var keiseren som hadde fått laget pengene. Samtidig sier Jesus at vi skal gi Gud det som tilhører Gud. Med det sier han at det er mye her i verden som ikke kan kjøpes for penger. 

Alle mennesker likner litt på Gud. Det viktigste vi gir Gud, er ikke penger, men livet vårt. Slik keiseren satte sitt bilde på pengene, har Gud skapt mennesker i sitt bilde. Sagt på en annen måte likner alle mennesker litt på Gud. Dette gir hvert menneske en helt spesiell verdi. Og det gir deg og meg en spesiell verdi. Pengene kan vi bruke til gode eller dårlige ting, til å kjøpe noe som er lurt å kjøpe eller til å kjøpe noe som vi kaster like etterpå. Men du og jeg er mye mer verdt enn penger. Og uansett hvem vi er eller hva vi gjør, er Gud glad i oss og vi hører til hos han.

4. Spare sammen

Vi har akkurat hørt at det viktigste vi gir Gud ikke er penger, men livet vårt. Samtidig er jo sånn at vi ved å dele pengene våre med mennesker som har enda mindre enn oss, så kan vi  hjelpe dem å komme seg ut av fattigdom. Nå skal vi få lov til å være med i KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, og gjennom det være med på å støtte KFUK- og KFUM i blant annet Sør Sudan og på Sri Lanka, slik at de kan starte enda flere spare- og investeringsgrupper. I spare- og investeringgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og hjelpe hverandre. KFUK og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter. Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid/Stopp fattigdom-arbeid. 

(Til leder om innsamling og kontroll)

I de aller fleste grupper vil det kunne være problematisk for et eller flere av barna å ha med penger til innsamlingen hver gang. Derfor foreslår vi at dere gir noen føringer for hvor lite beløpet skal være. Dere kan for eksempel foreslå at alle skal ha med en mynt. Det gir mulighet for å gi 1, 5, 10 eller 20 kroner. Dere voksne i gruppa kan eventuelt ha tilgjengelig en del 1-kroners mynter til de som har glemt å ta med en mynt. Så kan alle deltakerne putte mynter på bøssa. 

Om 20 barn har med i snitt 5 kroner hver på fire samlinger, har de samlet inn 400 kroner. Dette vil trolig oppleves som et stort beløp, samtidig som kostnaden for de aller fleste vil være overkommelig. Dette bidrar til å gi en spare- og lånegruppe 

  • en pengeboks med tre nøkler (250 kr)
  • en regnskapsbok (15 kr) 
  •  og en del av kostnaden for opplæring (270 kr). )

Et viktig moment med spare- og investeringsgrupper, er kontroll med pengene i felleskassen. Kontrollen gir deltakerne i gruppa både eierskap og trygghet. Dette kan dere overføre til gruppa deres og Globalaksjonsinnsamlingen.  Oppnevn to barn og to voksne som teller pengene sammen etter hver kveld. Dette sikrer at det ikke begås underslag av pengene.

Les om hva vi samler inn penger til under Globalaksjonen 2016-17

Les  hvordan dere kan lage deres egen Globalaksjons-bøsse av en Pringles-boks

5. Be en Bønn

Kjære Gud, takk for at vi alle er skapt i ditt bilde. 

Hjelp oss til å se bildet av deg i andre mennesker, og til å arbeide for en verden hvor alle har det godt. 

Amen

6. SYng en sang

Forslag på sanger: 

Akkurat som vi er (fra "Akkurat som vi er")

Gud vet hvem du er (fra "Akkurat som vi er")

La oss gå i tro (fra "Ingenting, men alt") 

Pray for peace/Be om fred (Treklang nr. 369) 

En Velsignelsesang (Treklang nr 382 - 387) 

Velsignelsen (fra "Ingenting, men alt

Gud som oss skaper (Treklang nr. 388)

Relatert innhold

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri og kampen for ...

Samlingsstund: Vi er Kristi kropp (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om at alle kristne er Kristi kropp, og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (barn & tweens)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Hold verden i dine hender

Barna skal lage en jordklode og slik få bedre oversikt over hvordan i ...

Lek: La den vandre - en lek fra Sri Lanka

I denne leken er det om å gjøre å sende videre gjenstander til andre ...

Lek: Gjett hvem - en lek fra Sri Lanka

I denne leken skal man prøve å gjette hvem personer er, uten å bruke ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...