Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: En lønn å leve av (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om rettferdig og urettferdig lønn, og om hvordan vi kan bidra til at de som syr klærne våre, får en lønn som de fortjener.

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 3-5.

  1. Tenn et lys og syng en sang
  2. Se en episode av serien «Sweatshop» på Aftenposten WEB-tv
  3. Andakt
  4. Handlingsalternativ: Signér opprop for etikklov: "Vi vil vite hva det koster"
  5. Be en bønn 
  6. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger:

Kringsatt av fiender (Treklang nr 184)

För att du inta tog det guddomliga (Treklang nr 225)

Fordi han kom og var som morgenrøden (Treklang nr 175/Norsk salmebok nr 479)

Her er jeg Herre (Treklang nr 1/Norsk salmebok nr 437) 

Vi rekker våre hender frem (Treklang nr 105/Norsk salmebok nr 678) 

Vi kommer til deg i bønn (Treklang nr 104/Norsk salmebok 543)

Se oss, Gud (Treklang nr 370)

2. Se Sweatshop

Til bruk før denne andakten anbefales serien «Sweatshop». Hver episode er på ca 10 minutter, og de ligger gratis tilgjengelig på Aftenposten WEB-tv  

3. andakt

Les fra Bibelen

I Matteusevangeliet, kapittel 20, versene 1-13 står det: 

For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ 

Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’ ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’ Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’ 

De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar?

I fabrikken er det 35 grader og tung og fuktig luft. Jentene sitter tett i tett ved symaskinene. Det er mange timer siden noen fikk gå på do. Ingen vet hvor lenge de må jobbe overtid i dag. Og jentene kan ikke protestere. Dersom noen organiserer seg, får de sparken. Dersom noen blir syke, får de også sparken. Alt de kan gjøre er å sy. De ni kronene som de tjener etter en dags arbeid, rekker så vidt til å overleve. 

Hva er rettferdig lønn? Hvor mye bør en klesarbeider i Bangladesh, en te-dyrker på Sri Lanka eller en arbeider på en mobilfabrikk i Kina få betalt per time? Er det greit at noen får 1 eller 2 kroner per time i lønn så lenge de ikke har andre alternativer? 

I bibelteksten hører vi på et vis om urettferdig lønn. De som har jobbet i tolv timer får ikke mer betalt mer enn de som har jobbet i én time. Det er ikke rart at arbeiderne opplevde dette som urettferdig. Samtidig er det en annen urettferdighet enn vi ser for fabrikkarbeidere i fattige land. I bibelteksten får alle det som var kjent som en vanlig dagslønn til en arbeider: en denar. På en fabrikk som produserer våre klær i dag, kan det derimot skje at ingen får det de trenger for å leve. Teksten forteller om en annerledes logikk i Guds møte med oss. I møte med Gud er alle like. Guds nåde er den samme til alle, uansett hvem vi er. Når vi ber om tilgivelse, gir Gud oss det samme, enten vi er kriminell eller konfirmant. Himmelen er den samme for en from munk som for en ungdom fra verdens rikeste land. Gud gir alle det de trenger.

På fabrikkene som lager klær og mobiltelefoner, og på teplantasjene, er det annerledes. Ingen får lønn fordi de trenger det. Lønna holdes så lav som mulig, for at mennesker i Norge skal kunne kjøpe så billige klær som mulig. Dette kan vi bidra til å forandre. 

4. Handlingsalternativ: Signér opprop for etikklov

Se filmen (2:24 min )

 

formidle

Ulevelig lave lønninger, dårlig sikkerhet på arbeidsplassen, mangel på fagforeninger og barnearbeid: Dette er problemer mange arbeidere står ovenfor. Det er ulovlig å bruke barnearbeid i Norge, likevel er det lovlig å selge produkter som er laget av barn – så lenge det er produsert et annet sted. Mange vet at folka som har laget t-skjorten din og kaffen din, barn og voksne, ofte har lusne vilkår, men hva kan vi egentlig gjøre med det? Vi trenger en ny lov i Norge som gjør det mulig for oss som forbrukere å få innsikt i produksjonsprosessen. På den måten kan vi ta opplyste og gode valg. 

Gå inn på stoppoverty.no og signér opprop for en etikklov og skap en mer rettferdig verden.

5. Be en Bønn

Gud, du som satte oss i stand til å arbeide, fri oss fra fristelsen til å utnytte hverandre. 

La arbeidere i alle land få den lønnen som de fortjener og som de trenger for å leve av. 

Amen

6. SYng en sang

Forslag på sanger:

That we may be one (Treklang nr 127) 

Noen må våke (Treklang nr 108/Norsk salmebok 738)

Velsignet være dere som (Treklang nr 229/Norsk salmebok nr 743) 

Din fred jeg gir deg/My peace I leave you (Treklang nr 368) 

We shall overcome (Treklang nr 159)

Så ser du meg (Spekter-salmen 2016) (Musikkbanken.no)

May the road rise to meet you/Må din vei komme deg i møte (Treklang nr 301/Norsk salmebok 624)

En Velsignelse-sang (Treklang nr 382 - 388)

Relatert innhold Globalaksjonen 2016/2017

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri, frigjøring og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (ungdom & uv)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Arrangér Globalløp i ditt nærmiljø

Den beste og kanskje morsomste måten å få samlet inn mye penger til ...

Handelsspillet

Et spill/en lek som forsøker å viser hvordan verdens handelssystem og ...

ToughRoad - eventspill om verdenshandelen

Interaktivt undervisningsopplegg. Opplev globale utviklings- og tett ...

Banantrikset

En rask og enkel øvelse som illustrerer hvor urettferdig det fungerer ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...