Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Et spekter av farger

«Jesus er verdens lys». Dette er et av de mest kjente bildene på Jesus. Du har sikkert hørt om det før. Det er et bilde som er umiddelbart forståelig for de fleste av oss. Vi trenger lys! Allerede som liten baby søker øynene våre mot lyset. Hvem blir ikke litt ekstra glad når vårlyset kommer, og litt ekstra tung i kroppen når det blir mindre og mindre dagslys utover høsten? Lys er livsviktig. Det gir næring, krefter, overskudd og optimisme. 

"... som lyser for hvert menneske"

Dagslyset skinner for alle. Det gjør også Jesus. Men i tillegg skriver Johannes: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Jesus lyser for hvert enkelt menneske! Han lyser ikke bare for det glade fellesskapet. Han lyser ikke bare der hvor vi kan vise de vellykkede sidene av livet vårt. Han lyser ikke bare der hvor to eller tre er samlet. Jesus lyser for hvert menneske. Om jeg er nedfor, om jeg er ensom, om jeg gjemmer meg bort eller kryper langt under dyna, så lyser Jesus for meg. Om du snyr ryggen til alt, om du blir verdens største egoist, om du svikter alle rundt deg, så lyser Jesus fortsatt for deg. 

triangelet

Jesus vil lyse gjennom oss. Når vi lar det skje, ser vi noe fantastisk. Triangelet er godt kjent i KFUK-KFUM. Mennesket er ånd og sjel og kropp. Hva skjer når lysstråler treffer glasstriangelet? Har du sett bildet? Når lyset får skinne gjennom triangelet, skjer noe fantastisk. Det oppstår et spekter av farger, som en regnbue. 

spekteret

Når Jesus som verdens lys får skinne gjennom mennesker, skaper det et fargerikt og mangfoldig fellesskap med rom for alle! Derfor har kristen tro hatt mangfoldige uttrykk gjennom historien og har et fargerikt uttrykk i verden i dag. Du vil alltid kunne møte mennesker som utrykker kristen tro annerledes enn deg. Noen liker lovsanger, andre foretrekker salmer. Noen ber gjerne fritt og høyt, andre ber et stille fadervår. Noen går i kirka i dress, andre kommer i fargerike kjoler. Noen gjør sin tjeneste for andre gjennom timer med bønn, andre samler inn penger til flyktninger. Mangfoldet viser alle fargene som springer ut av verdens lys. 

Kristen tro er et fantastisk mangfold. Når lyset skinner gjennom trekanten, ser vi det. Spekteret av farger! Derfor heter KFUK-KFUMs nye sommerfestival for ungdom og unge voksne «Spekter». Velkommen til Kalvøya i 2016!