Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Fattigdoms og rettferdighetsbibelen

Nå er Norges første fattigdoms- og rettferdighetsbibel lansert! En viktig ressurs som vil være et godt utgangspunkt for barn, ungdom og voksne til å reflektere rundt sammenhengen mellom kristen tro og kamp for rettferdighet. 

Gud er opptatt av rettferdighet!

"Gud er opptatt av rettferdighet", skriver tidligere nestleder i Norges KFUK-KFUM og prest Sunniva Gylver i sin innledning i den nye bibelen. "Bibelen forteller om en rettferdig Gud, som bringer rett og rettferd til folkene. Den maler fram en Gud som gjennom sine profeter utfordrer økonomisk og sosial urett som truer menneskeverdet."

Kampen mot fattigdom og urettferdighet er like viktig i dag som da Bibelen ble skrevet. Ett av de overordnede mål i KFUK-KFUMs langtidsstrategi er: «Vi engasjerer unge mennesker i en global bevegelse som skaper rettferdighet og fred». Dette globale engasjementet er grundig forankret i kristen tro. 

Andakter og tips til refleksjonsspørsmål

Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen er egnet til bruk både i bibel- og samtalegrupper, på Ten Sing-øvelser eller klubbkvelder. I denne bibelen er 3000 vers som handler om fattigdom og rettferdighet merket med gul farge. I tillegg finner du 25 korte kommentarer til bibelske tekster, som hver for seg kan være egnet å bruke som andakt. Kommentarene er knyttet til hver sin bibeltekst som tematiserer fattigdom og rettferdighet.

 I forlengelse av hver kommentar får du tips til refleksjonsspørsmål og til praksis. Her er også 25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter for ulike kirkesamfunn og organisasjoner og av samfunnsdebattanter. Klimarettferdighet, rettferdig handel og forholdet til fattige tilreisende er noen av de temaene som løftes fram.

Synniva Gylver, prest, har skrevet innledningen i bibelen. Jan Christian Kielland, programutvikler i Norges KFUK-KFUM og tidligere programarbeider i KFUK-KFUM-speiderne, Martin Enstad har også bidratt med kommentarer og tekstrefleksjoner.  

løp og kjøp!

Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen koster 298 kr og du får kjøpt den i KFUK-KFUMs nettbutikk . 

Bestill her
 

Placeholder "SideInfo_ShopButton" not found