Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Fiks ferdig identitet

«Hvem er du?» «Hvem er jeg?» Det er et av de store spørsmålene for mennesker i dag. «Hvem skal jeg være?» «Hva skal jeg bli?» Har du svaret på det, er du ganske heldig.

Foto: Kasper Landmark

Der våre foreldre og besteforeldre i stor grad ble født inn i en identitet som fisker, bonde, kjøpmann eller prest, er det i dag en stor jobb å finne ut hvem man er eller skal være. Rundt oss knyttes identitet ofte til hva vi får til og hva vi kjøper. Vi har blitt så vant til å framheve det i oss selv og andre som handler om hva vi får til, at det virker helt selvfølgelig. De aller fleste av oss opplever å bli noen litt andre når vi kjøper nye klær, nye mobiltelefon, ny bil. Vi presterer og kjøper for å være noen. 

Kan ikke skape oss selv 

I møte med prestasjons- og kjøpefokuset, er kristen identitet noe befriende ukomplisert. I kristen tro er identitet nemlig noe overraskende enkelt, fiks ferdig. Martin Luther sa det sånn: Mennesket har ingen mulighet til å gi seg selv sin egen identitet. Vi kan, i motsetning til hva vi får inntrykk av i dag, ikke skape oss selv. Vi kan ikke realisere oss selv, sier Luther. Vi kan bare motta livet som Guds gave. 

 Alt handler om å ta imot 

 Går vi til Jesusbildene i Johannesevangeliet, blir det samme tydelig. I alle bildene handler det om å ta imot noe Jesus gir. Vi er grener som får motta sevje gjennom vintreet. Vi får komme til brønnen med levende vann. Vi får ta imot livets brød. Vi er som sauer med en god hyrde. Alt handler om å ta imot. Gratis, ufortjent. Det er hverken mulig eller nødvendig å prestere noe for å få identiteten som kristen. Det er bare en gave. 

Først og fremst elsket 

Det er fantastisk å få utvikle seg, velge hobbyer, fellesskap, bosted og yrke. Vi har helt andre muligheter til å bestemme over livet vårt enn forfedrene våre hadde. Det er fantastisk og viktig å få bidra til å forandre verden. Men den dagen alt vi har valgt og gjort, blir borte, og alle dager fram til det, er vi først og fremst skapt og elsket av Gud. Det er noe vi er, uansett hva vi gjør og kjøper. Identiteten som fullverdig menneske, skapt av Gud, kan ingen ta ifra deg. Om du dropper ut av skolen, mister jobben, kjæresten eller kona, om du dummer deg ut mer enn du kunne forestille deg at var mulig, om du havner på gata og flykter inn i rusmisbruk, om du blir senil eller lamm eller bevisstløs, så kan ingen ta ifra deg: Du er skapt, du er Guds elskede barn, du er et fullverdig menneske. 

 Alltid. Uansett. Fiks ferdig.