Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Fortell fortellingene

Fortellingene i Det nye testamente har hatt en enorm betydning i 2000 år og er grunnmuren i kristen livstolkning. Samtidig synker kjennskapen til bibelfortellingene blant barn og unge. Fortell fortellingene inneholder 10 gjendiktninger av sentrale bibeltekster og er en ny andaktsressurs du kan bruke for å gjøre barn og ungdom bedre kjent med de betydningsfulle tekstene i Det nye testamentet.

Last ned Fortell fortellingene.pdf

Fortellingene i Det nye testamente har hatt en enorm betydning i 2000 år, både for tro, for kunst og kultur, for samfunnsforhold og for menneskers forståelse av seg selv og den sammenhengen man er en del av. Disse fortellingene er grunnmuren i kristen livstolkning. Samtidig synker i dag kjennskapen til bibelfortellingene blant barn og unge. Med Fortell fortellingene ønsker KFUK-KFUM å  invitere til refleksjon og spørsmål slik at barn og ungdommer bli kjent med disse betydningsfulle tekstene.

Egner seg til andakt/snakk-om-tro-økt

Fortell fortellingene inneholder i alt 10 gjenfortellinger/gjendiktninger av og rundt sentrale bibeltekster, som kan brukes som andakt/i en snakk-om-tro-økt for ungdom. Personer i bibeltekstene har blitt til jeg-personer som forteller om hendelsen fra sitt ståsted. Fortellingene kan brukes som andakt på Ten Sing, i en ungdomsklubb, blant konfirmanter, og noen av dem kan brukes på Tween Sing eller tweensklubb.

Last ned Fortell fortellingene.pdfFiler for nedlasting