Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Hvorfor akkurat meg?

Har du følt deg for liten for en oppgave noen gang? Mange av oss føler det sånn en gang i blant. Kanskje var det første gangen du skulle ha en lederoppgave? Eller en viktig prøve? Kanskje en gang du skulle konfrontere en venn med noe ubehagelig, eller du måtte gjøre noe som krevde ekstra mot? 

Jeg husker godt den gangen jeg som nyutdannet prest skulle gå med mitt første dødsbud og fortelle en far at sønnen hans var død. Jeg var nervøs. Og jeg gruet meg for oppgaven. Da spurte politimannen som jeg snakket med i telefonen: ”Er det første gangen?” ”Ja”, svarte jeg. Så fortsatte politimannen: ”husk på hva Gud sa til Moses den gangen han ble bedt om å gå til Farao for å be om få frigjøre Israelittene fra slaveriet i Egypt. ”Gå nå, Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si”. 

Det var politimannen som siterte Bibelen for meg og minnet meg på at Gud var med også i denne vanskelige oppgaven. Siden den gang har jeg flere ganger tenkt på ordene til Moses og denne politimannen når jeg har følt meg liten eller usikker foran små og store utfordringer. 

Hvorfor akkurat meg?

Moses skjønte ikke hvorfor akkurat han skulle få en så stor oppgave fra Gud. ”Hvorfor meg, jeg kan jo ikke, jeg er ikke flink til, spør broren min.” Det er ikke bare Moses som ikke føler seg verdig eller flink nok. Vi mennesker er flinke til å snakke oss selv ned. Enten av frykt for å feile eller stikke oss ut. Eller fordi vi har fått et ansvar som virker for stort. For mange av de viktige personene i Bibelen er det dette som er tilfellet. De færreste av dem, verken gjetergutten David som skulle bli Israels store konge, ungpiken Maria som ble Jesu mor, eller fiskeren Peter som skulle bli en lederskikkelse i disippelflokken, var opplagte kandidater for de store oppgavene de ble gitt av Gud. Hvor mange ganger må de ikke ha lurt på hvorfor Gud valgte akkurat dem. 

God nok som du er

I KFUK-KFUM får mange prøve seg, på tross at de ikke er perfekte i egne øyne. Når vi noen ganger i barne- og ungdomsarbeidet vårt bruker mottoet ”prosess før produkt” er det et tydelig signal om at vi fremhever deltagelse og involvering foran sluttresultatet. Derfor skal vi fortsette å utfordre og slippe til alle typer mennesker. For Gud har lært oss at han har bruk for hver enkelt, og at vi kan vokse med oppgaver. Og at det å være god nok i Guds øyne ikke handler om flink nok eller stor nok. Det holder at du er akkurat som du er.