Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Ikke gi opp!

Sangen Emily it’s love er skrevet av Francesca Battistelli. Den handler om å se sin egen situasjon på nytt og å ikke gi opp.

OM ANDAKTEN "Ikke gi opp"

Andakten under er skrevet til sangen Emily, it’s love av Francesca Battistelli , en av sangene i notepakka for tweens 2014/15. Det er skrevet andakter til fire andre sanger i notepakken også. Andaktene kan leses slik de er, eller brukes som inspirasjon for å si noe om tematikken i den aktuelle sangen. Noen av forfatterne har valgt å foreslå en bønn eller en aktivitet som kan gjøres i tillegg. Etter andaktsteksten finner dere lenker til forslag til to alternative kveldsliturgier.

Lykke til med tweensarbeidet!

IKKE gi opp

Emily, det er kjærlighet, ikke gi opp! får vi høre i sangen. Mange ganger tenker vi på alt som er dumt, som vi ikke får til. Har du hatt en venn som har hatt lyst til å gi opp? Hva ville du sagt for få vennen din på bedre tanker? Av og til er det lett å tro at alt er vanskelig. Selv om kanskje vennen din hadde mange rundt seg som hadde lyst til å hjelpe kunne hun ikke se det. Da trengs det noen som kan si Emily, it’s love, ikke gi opp! Det kommer til å ordne seg! Noe som ville fått henne til å forstå. Og en sang som gir en god følelse i kroppen.

Vi trenger alle noen som heier på oss. Som sier «ikke gi opp, jeg er her for deg». Mange ting i hverdagen kan ta motet fra oss. Det kan være følelsen av å ikke bli forstått eller å kjenne seg litt annerledes enn alle andre. Av og til må man ta tida til hjelp. Også ser det bedre ut når man kan tenke tilbake – hvorfor bekymret jeg meg så mye?

Bibeltekst: Matteusevangeliet, kapittel 6, versene 33-42

I Bibelen, i Matteus-evangeliet kapittel 6, versene 33–42 kan vi lese om at vi ikke skal bekymre oss: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Jesus sa dette til sine venner da de bekymret seg for hva de skulle spise og hva de skulle ha på seg. Han betrygget dem med at det kom til å gå bra. Vi vet at noen mennesker opplever verre katastrofer i livet enn andre. Da er det godt å vite at Jesus alltid følger med oss, at han går sammen med oss, både når det stormer og på varme solskinnsdager.

Vi kan være en venn og si som i sangen og i dette bibelverset: Ikke bekymre deg. Ikke gi opp, det kommer til å gå bra! Du er utrolig mye verdt som den personen du er. Vær glad for det! Og ikke bekymre deg.

Forslag til bønner:

1: Frans av Assissis bønn:

Herre gjør meg til redskap for din fred!

La meg bringe kjærlighet der hatet rår.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet rår.

La meg bringe tro der tviler rår.

La meg bringe sannhet der villfarelse rår.

La meg bringe lys der mørket ruger.

La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.

Ikke så meget å bli forstått som å forstå.

Ikke så meget å bli elsket som å elske!

For det er gjennom at man gir at man får.

Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.

Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!

Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

2: Bønn nr 96 på side 1168 bakerst i Norsk salmebok:

Fin musikk er frå deg

Lukta av sjø og salt er frå deg.

Store skogar og skyer.

Venskap er frå deg

Og kjærleik,

Gud.

FORSLAG TIL KVELDSLITURGI

Gå til Kveldsliturgi for tweens 2014/15 alternativ 1

Gå til Kveldsliturgi for tweens 2014/15 alternativ 2