Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Liturgisk avslutning (fra RISK)

Dette er forslag til en kort liturgisk samling som dere kan benytte når dere markerer KFUK 130 år. Den egner seg særlig godt etter samtale om Identitet, herunder kjønnsroller (se lenke) Her er bønner, forslag til bibeltekster og sanger. Liturgien er hentet fra RISK, et samtaleopplegg om Respekt, Identitet, Seksualitet og Kropp utviklet av Norges KFUK-KFUM og Norges Kristelige Studentforbund.

Last ned liturgisk_avslutning (fra RISK).pdf

Samtaleopplegg om Identitet , herunder kjønnsroller (fra RISK).

Innledning

L: I skaperens, frigjørerens og livgiverens navn 

A: Amen

Samlingsbønn

L: Gud, du som skapte oss i ditt bilde 

A: Vis oss ditt bilde i mennesker vi møter

L: Gud, du som tegnet grensen mellom hav og himmel 

A: Lær oss å respektere hverandres grenser 

L: Gud, du som åpnet alle fellesskap 

A: Hjelp oss til å inkludere andre

L: Gud, du som selv ble utstøtt 

A: Vis oss at du er hos de som blir utstøtt i dag 

L: Gud, du som øste ut din Hellige ånd 

A: Gi oss visdom så vi kan snakke sant om deg 

L: Gud, du som hjelper oss til å tro 

A: Gi oss kraft til å åpne kirkens dører 

Amen

Bibellesning 

Dere kan  lese Stine Kiil Sagas andakt Den kanaaneiske kvinnens kamp, som tar utgangspunkt i bibelteksten om den kanaaneiske kvinnen i Matteusevangeliets kapittel 15, versene 21-28. 

Eller dere kan lese en av følgende bibeltekster:

 • 1. Mosebok kapittel 1, versene 26-31: Gud skaper mennesket 
 • Salme 8: Hva er da et menneske? 
 • Salme 139: Herre, du kjenner meg og du vet
 • Markusevangeliet kapittel 9, versene 9-13: Jesus sammen med tollere og syndere 
 • Lukasevangeliet kapittel 7, versene 36-50 Kvinnen som fikk sine synder tilgitt 
 • 1. Korinterbrev kapittel 12, versene 12-27: Dere er Kristi kropp 
 • 1. Korinterbrev kapittel 13: Kjærlighetens vei 
 • Galaterbrevet kapittel 3, versene 26-29: Her er ikke jøde eller greker 
Etter teksten kan du eventuelt si noe kort om tolkning i møte med temaet som dere har jobbet med i kveld

Lystenning

 Deltakerne kan tenne lys i en lysglobe eller telys på et gulv. De kan tenne lys i stillhet eller dele hva de tenner lys for. Lystenningen avsluttes med en kort bønn:

L: Gode Gud, vi kommer til deg med lysene våre. Takk for at du ser våre lys og hører våre bønner, både de som vi har funnet ord til og de som vi gjemmer i hjertet. Hjelp oss til å leve og vokse i tillit til deg. 

A: Amen 

Forbønn 

Velg eventuelt ut noen forbønnsledd, legg eventuelt til andre.

L: For de av oss som har opplevd overgrep og grenseoverskridelser. Om mot til å fortelle og til å søke hjelp.

A: Gud, vi ber. 

L: For de miljøer vi er del av. Om at de må være preget av respekt. 

A: Gud, vi ber. 

L: For de av oss som strever med forholdet til egen kropp. 

A: Gud, vi ber. 

L: For de av oss som synes det er vanskelig med egen identitet. Om hjelp til å finne veien videre. 

A: Gud, vi ber. 

L: For de av oss som har funnet hverandre. Om din veiledning slik at de kan ha det godt sammen. 

A: Gud, vi ber. 

L: For de av oss som er ensomme. Om at de må finne fellesskap og tilhørighet. 

A: Gud, vi ber. 

L: Om trygghet rundt egne grenser og mot til å være tydelige om dem.

A: Gud, vi ber.

 L: Om evne til å stille nye spørsmål. Om våkenhet så vi kan være kritiske til alt som holder mennesker nede. 

A: Gud, vi ber.

L: Om visdom når vi leser dine ord, så vi kan tolke dem til velsignelse for andre. 

A: Gud, vi ber.

L: Om velsignelse over din kirke. Om at du må lede den ved din Hellige ånd. 

A: Gud, vi ber. 

L: Om glede over å være skapt av deg. Om at alle mennesker skal få oppleve å være skapt med verdighet. 

A: Gud, vi ber.

A: Amen

Salme

For eksempel en av disse fra Norsk Salmebok 2013: 

 • 290, Takk, gode Gud, for alle ting ( Treklang nr. 7)
 • 437: Her er jeg, Herre  ( Treklang nr. 1, skrevet til KFUKs 100års-jubileum)
 • 455: Fall til ro og kjenn at jeg er Herre ( Treklang nr. 72)
 • 459: Gud er din hvile 
 • 492: Ein fin liten blome ( Treklang nr. 187)
 • 648: Han skapte skogen ( Treklang nr. 8)
 • 678: Vi rekker våre hender frem ( Treklang nr. 105)
 • 746: O Herre, i dine hender 
 • 812: Se solens skjønne lys og prakt 
 • 819: Bred dina vida vingar ( Treklang nr. 296)

Velsignelse 

Velsignelsen fra Saras og Abrahams Gud, velsignelsen fra Sønnen, født av Maria, velsignelsen fra Den hellige ånd, som våker over oss som en mor over sine barn, være med oss alle.

Filer for nedlasting