Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ressursbok: Liturgisk verksted med barn

Liturgisk verksted med barn er en bok utviklet av Norges KFUK-KFUM med støtte fra Den norske kirkes trosopplæring. Boka inneholder konkrete tips til hvordan jobbe med gudstjenesten i grupper med barn 8-13 år. Liturgiske verksteder er samlinger der barn og voksne som likeverdige parter går gjennom en prosess der barna får forme gudstjenestens liturgiske ledd på sin måte. Målet er å gi barn tilhørighet til gudstjenesten og kirkerommet.

Innhold

I boken vil du finne tips til hvordan lære barn om liturgi, men også forslag til liturgiske elementer man kan bruke i en gudstjeneste.

Kapitler i boken er:

  • Metoden.
  • Pådriveren som ikke bestemmer.
  • De fire hovedfortellingene.
  • Evaluering.
  • Hvordan legge opp arbeidet.
  • Metoder.
  • Fortellinger i liturgien.
  • Symboler.
  • Eksempel på hvordan legge opp arbeidsøkter.
  • Ressurser.

Boken ble utarbeidet av en prosjektgruppe med Benedikte Havig Os, Kristine Laundal, Egil Eidheim Elseth, Sindre Skeie og Jan Christian Nilsen. Therese Kråkvik Schøien ledet prosjektgruppen og skrev ut arbeidsboken.