Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Milde Jesus?

Vi blir sinte og irriterte av så veldig mange små ting i hverdagen. Denne andakten kunne sikkert handlet om at vi må være mindre sinte og mer glade, men det skal den ikke gjøre. Tvert i mot.
Av: Håvard Skjerdal - programleder på TT14, medlem i politisk utvalg for klima- og miljørettferdighet. Skrevet i oppkjøringen til TT14.

Når jeg blir stående ute i regnet å vente på bussen som skulle vært her for lenge siden – da blir jeg skikkelig irritert. Når romkameraten min lover å kjøpe dopapir, jeg sitter på do og han har glemt det – da blir jeg skikkelig irritert. Når jeg lover å treffe kjæresten min klokka fem, men kommer klokka seks – da blir hun skikkelig irritert. Vi blir sinte og irriterte av så veldig mange små ting i hverdagen. Denne andakten kunne sikkert handlet om at vi må være mindre sinte og mer glade, men det skal den ikke gjøre. Tvert i mot.


Hvorfor blir vi ikke sintere?

Støtt og stadig blir det publisert rapporter om hvordan det står til med kloden vi bor på. Fra FN, fra Miljødirektoratet og fra frivillige organisasjoner som KFUK-KFUM. Like ofte som disse rapportene blir publisert, ja kanskje oftere, kommer det løfter fra politikerne våre. Løfter om at vi nå sk al ta klimaproblematikken på alvor, nå skal vi legge grønne planer for fremtiden og nå skal vi handle for en mer rettferdig verden. Tross alle disse fine løftene står vi bom stille mens klimatrusselen går fra å være trussel til realitet for millioner av mennesker. Når vi blir sint e og irriterte av så mange løftebrudd i hverdagen, hvorfor blir vi ikke sintere av dette?
Jesus blei også sint

De fleste historiene vi hører om Jesus handler om gode ting som kjærlighet og medmenneskelighet. Men Jesus blei også sint. For eksempel da folk hadde gjort om tempelet til en markedsplass (se bibeltekst). Og han ble sint når han så urettferdighet. Forskjellen er at Jesus var en fyr som handlet. Han kom ikke med tomme løfter uten å følge dem opp, men han så urettferdighet og gjorde noe med det. For meg er det dette som er å leve med Jesus som forbilde. Uansett om man er kristen eller ikke, tror jeg alle burde ha et forbilde som han.

Forvalteransvar

Den globale temperaturen på jorden stiger. Dette fører blant annet til mer flom, mer tørke og flere naturkatastrofer. I følge bibelen har mennesket fått et forvalteransvar over jorda. Derfor skal vi ikke sitte og se på at mek tige aktører ødelegger livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Det er de rike landene som skaper problemene som i første omgang rammer de fattigste landene hardest. Dette er vanvittig urettferdig og det er derfor ekstremt viktige at organisasjoner som KFUK-KFUM tar tydelige politiske standpunkt for å jobbe med disse tingene. Vi veit at vi er en del a v problemet, men vi er også en del a v løsningen. Ved å skape bevissthet rundt og arbeide med dis se tingene kan enkeltindivider være med på å bidra.

Jesus som forbilde

På TT har vi muligheten til å diskutere og la oss inspirere til handling. Kom på TT og bruk den muligheten! Frem til da oppfordrer jeg alle og en hver, med Jesus som forbilde, til å være litt mer sint og til å ut fordre urettferdighet i din hverdag. Det er ikke sikkert du skal være sint på romkameraten som glemte å kjøpe dopapir, eller på kjæresten som er en time for sein, men kanskje du skal utfordre deg selv på å bli litt sint ere på uretten som ikke rammer deg selv? Tweet en tweet, skriv et leserinnlegg, del en artikkel på facebook eller be mora di kildesortere! Jeg gleder meg masse til å se 2000 sinte og fornøyde mennesker på TT i juni.

Tema for TT14: Sett - avslørt - elsket

Vi er skapt av Gud i hans bilde som hele mennesker med ånd, sjel og kropp og Gud ser oss som hele mennesker. På TT14 skal lære og oppleve hvordan den treenige Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett hva. Jesus snudde opp ned på menneskelige, religiøse og samfunnsmessige strukturer. Det kan vi også gjøre, avsløre strukturene og endre dem. Vi utfordres til å se hverandre, se mer av oss selv og av Gud. Slik Gud elsker oss skal vi elske hverandre