Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Om å være seg selv

I KFUK-KFUM er vi opptatt av Det hele mennesket. Det hele mennesket høres kanskje litt rart ut, men det er veldig viktig. Det handler nemlig om at du skal få være hele deg. Du skal ikke måtte ta på deg en maske, prøve å være sånn eller sånn – du skal få være deg sånn du er med ditt liv. I KFUK-KFUM får du også lov til å ta med det du liker, det du synes er bra, og du skal få være med å bestemme hvordan ting skal være.

OM ANDAKTEN "Om å være seg selv"

Andakten under er skrevet til sangen Roar av Katy Perry , en av sangene i notepakka for tweens 2014/15. Det er skrevet andakter til fire andre sanger i notepakken også. Andaktene kan leses slik de er, eller brukes som inspirasjon for å si noe om tematikken i den aktuelle sangen. Noen av forfatterne har valgt å foreslå en bønn eller en aktivitet som kan gjøres i tillegg. Etter andaktsteksten finner dere lenker til forslag til to alternative kveldsliturgier Den første er ment å bruke sammen med en bibeltekst eller andakt, mens den andre er en kortere versjon som lett kan tas i bruk uten annen forberedelse.

Lykke til med tweenarbeidet!

På en gudstjeneste i Haugesund i 2013 sang Ten Sing-gruppa Keystone Singers og Ten Sing Norway sangen «Roar» av Katy Perry. «Men det er jo ikke noen kristen sang!», vil noen si. I KFUK-KFUM tenker vi at det er fullt lov og fullt mulig å synge andre sanger enn bare de som er spesielt kristne sanger. Vi vil ha begge deler, fordi vi som hele mennesker liker forskjellig type musikk! Og så tror vi at det også i sanger fra popkulturen er mulig å finne inspirasjon til troa vår.

La oss sjekke sangen «Roar»: Den handler om en som ikke turte å si i fra, ikke tok stilling til noe, som ikke trodde det var andre muligheter enn å gjøre det de andre sa, eller mene noe annet enn det de andre mente. Men så skjedde det noe – og vi vet ikke hva, men personen i sangen får selvtillit til å reise seg og si i fra, bruke stemmen sin og være seg selv. Sangen handler om en usikker person som får troen på seg selv. Og det er akkurat det Jesus ønsker for oss: at vi skal kunne legge fra oss det som holder oss nede, det som gir oss dårlig selvfølelse og ødelegger selvbildet vårt.

I Bibelen finner vi historien om ei dame som gikk til brønnen midt på dagen, fordi hun ikke ville møte de andre som så ned på henne. Hun var full av skam og hadde et elendig selvbilde. Men når Jesus snakker med henne, får hun lagt fra seg det som holdt henne nede. Hun blir frimodig og løper inn i byen og forteller andre om Jesus. Jeg er helt sikker på at både den kvinnen og Jesus hadde digga Roar !

I KFUK-KFUM sier vi at vi er hele mennesker med ånd, sjel og kropp. Logoen vår er derfor en trekant; tre sider som henger sammen i en helhet. Vi har en kropp og den skal vi få være stolte av, glad i og bruke sånn den er. Den skal få danse, hoppe, bli klemt og gi klemmer, lage ting, styre lyd og lys og masse mer. Så har vi en sjel – en personlighet. Den du er, sånn du er, med rare tanker, dårlig humor, følelser, tårer, latter, sinne, frustrasjon, forelskelse. Alt sammen hører med for at du skal være deg! Og Gud skapte oss med ånd; det som gjør at vi er levende mennesker – med Gud inni oss. I en bønn heter det at «nærmere enn huden er du Gud». Ånd er det som er vår kopling til Gud. Gjennom den koplingen går det en konstant strøm av nåde og kjærlighet fra Gud til deg – helt gratis, helt betingelsesløst. Ikke alltid like lett å merke, men vi får lov til å tro at den er der bestandig.

Jeg håper at du kjenner at i KFUK-KFUM kan du være hele deg, med ånd, sjel og kropp, og at her – gjennom sanger, andakt og møte med andre, møter du også Jesus og kjenner at du er skapt og elsket av Gud – alltid!

Aktivitet:

Fra MILK ledertreningshefte. Om å gi og ta imot ros, og å se positive egenskaper hos seg selv. Øvelsen kan knyttes til bibelstedet Matteus. kapittel 22, versene 34-40 om Det dobbelte kjærlighetsbud.

Gå sammen i par, en er A og en er B. A starter med å gi et kompliment til B. B svarer med å gjenta komplimentet og å legge til et nytt. Deretter bytter A og B roller.

A: Jeg synes du er flink til å…………

B: Takk, jeg er helt enig. Foruten å være flink til å…… er jeg også flink til å……

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan opplevdes denne øvelsen? Snakk om det i fellesskap.
  • Hva skal til for at du føler du kan være deg selv sammen med andre?

Bønn:

Gud, du kjenner oss og vet hvordan vi har det. Du vet vi ofte kritiserer og tenker negative tanker om oss selv. Takk for at du alltid elsker oss på grunn av at vi er dem vi er, uansett hvordan vi tenker om oss selv. Hjelp oss å se hverandre som hele mennesker med ånd, sjel og kropp, og skape gode miljø hvor vi kan komme akkurat sånn vi er. Amen.

FORSLAG TIL KVELDSLITURGI

Gå til Kveldsliturgi for tweens 2014/15 alternativ 1

Gå til Kveldsliturgi for tweens 2014/15 alternativ 2