Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Om SKAM og vårt møte med folk som tror annerledes

Jesus lærte oss at vi skulle elske hverandre. Å elske hverandre innebærer at vi prøver så godt vi kan å forstå og respektere hverandre. Helt motsatt av hvordan Pepsi Max-jentene behandler Sana.