Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Påskeandaktspakke

I arbeidet med Andaktspakke for Ungdom 2014 utvidet vi arbeidet til også å omhandle en andaktspakke med påsketematikk. I samarbeid Sunniva Gylver, nestleder i Norges KFUK-KFUMs Forbundstyre, har vi satt sammen fire andakter som tar opp påske- tematikken på ulike måter. Med ønske om en god påske til alle! 

Sunniva Gylver

Sunniva Gylver

Sunniva Gylver er prest og stipendiat på Menighetsfakultetet i Oslo. Hun er forfatter av to bøker, aerobicinstruktør og skribent. Sunniva er en Oslo-dame, født i 1967, gift og har tre barn. Hun er nestleder i Norges KFUK-KFUMs øverste organ Forbundsstyret, der har Sunniva sittet siden Landsmøtet i 2011.

I linken under finner du alle fire andaktene: