Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Pinsefest er kirkefest!

Det startet for nesten 2000 år siden, på pinsedag. Jesu disipler var samlet for å feire den jødiske pinsen, 50 dager etter påske, da Den hellige ånd kom over disiplene. Da skjer det merkelige. De begynner å snakke på ulike språk. 

Det var noen jøder fra ulike områder i nærheten. De samler seg rundt dette som skjer, og skjønner plutselig at de hører sine egne morsmål. Noen av de gjorde narr av disiplene og trodde de hadde drukket seg fulle på søt vin. Andre trodde de hadde et budskap å komme med. Da er det Peter tar ordet og begynner å fortelle om det de har opplevd med Jesus og at det er Guds Ånd som er kommet over dem. Peter snakker om dåpen der Den hellige ånd blir gitt. Tilhørerne blir begeistret, og hele tre tusen mennesker tar imot budskapet og lar seg døpe denne dagen. 

Kirkens bursdag

I dagene som fulgte ble stadig flere mennesker døpt, står det i Apostlenes gjerninger. Ut av denne store flokken ble det opprettet flere menigheter, og dermed var de første menighetene etablert. Det er grunnen til at pinsedag regnes som kirkens bursdag. Fra denne dagen gikk disiplene ut i verden og forkynte budskapet om Jesu liv, lære og oppstandelse. Og det er grunnen til at vi feirer pinse i dag.

Pinsedag handler om Guds tilstedeværelse i dag

Pinsedag er like viktig som juledag og påskedag. Pinsedag handler om Guds tilstedeværelse i dag. For Den hellige ånd er gitt alle døpte. Og det er konkretisering av Jesu oppdrag og løfte (Matteusevangeliet kapittel 28). Oppdraget er både om å fortelle om Jesus Kristus og om å døpe. Løftet om at Jesus vil være med alle dager. Fra og med pinsedag blir Jesus nær og tilstede i våre liv gjennom Ånden. Nær som aldri før. Den hellige ånd er Guds usynlige nærvær i vår verden, den Ånd som var med allerede ved skapelsen da Guds ånd svevde over vannet (1. Mosebok kapittel 1 vers 2).

Det usynlige nærværet trenger gjerne noen symboler for å bli mer forståelig, og Den hellige ånd blir gjerne symbolisert med ild, due og vind. Ilden gir varme, den lyser opp og den forandrer. Duen er et tegn på fred og håp. Vinden blåser dit den vil – ingen vet hvor den kommer fra eller hvor den drar. 


For noen som en kraftig vind, for andre som en stille pust

En av mine favorittsalmer er «Gå gjennom byens lange, rette gater». Den handler om de ulike årstidene, og der vi gjennom de fire versene beveger oss med Ånden fra sommer til sommer. Den gir oss også noen bilder om hvordan Guds ånd er tilstede i vår verden. Vi kan møte Gud i naturen, i andre mennesker og i vår hverdag. Ånden er tilstede, vi merker henne slik vinden berører oss, for noen som en kraftig vind, for andre som en stille pust. Vi kan merke at Den hellige ånd er tilstede der mennesker som er fanget blir satt fri, der øyne blir åpnet for virkeligheten, der de som er bundet blir satt fri, der mennesker opplever gode fellesskap og der rettferdighet råder. Slik kan hennes spor oppleves i denne verden.