Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Refleksjonssamling: avslørt

Denne refleksjonssamlingen ble laget til TT14, der temaet var SETT - AVSLØRT - ELSKET. Denne samlingen har sitt utspring i AVSLØRT.

Bibeltekst:Historien om Peter som fornekter Jesus.

Slå opp i bibelen, i evangeliet etter Matteus, kapittel 26, versene 30-35 og 69-75 . Les teksten med historien om Peter som fornekter Jesus.

  • Hva er det å være en god venn?
  • Kan man være venn med en som har sviktet?
  • Kan man stole på dem igjen?
  • Hvor mye tåler man av en venn? Er det vanskelig å tilgi? Hva skal til for at du skal tilgi noen?

Sosiale medier:

  • Avslører du hvem du er på facebook/andre sosiale medier
  • Hva er ekte?
  • Hva skjuler du?
  • Hvor mye er det greit å avsløre på facebook?

Globalt:

Stop Poverty-kampanjen forsøker å avsløre det som er urettferdig i samfunnet slik at vi kan endre det. Hva er det som er urettferdig i Norge som kan vi avsløre og endre?

AVSLUTNING MED BØNN

VÅR FAR I HIMMELEN

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

og makten og æren i evighet.

Amen

VELSIGNELSEN

Velsign oss Gud Fader,

Velsign oss Guds Sønn,

Velsign oss du, Guds Hellige Ånd