Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Refleksjonssamling: Avslørt 2

Denne refleksjonssamlingen ble laget til TT14, der temaet var SETT - AVSLØRT - ELSKET. Denne samlingen har sitt utspring i AVSLØRT.

Nåde og tilgivelse: 

Hvordan føles det å ha gjort noe du vet er galt (jukset på en prøve, stjålet noe, baksnakket)?


Bibeltekst: Fariseeren og tolleren

Slå opp i bibelen, i evangeliet etter Lukas, kapittel 18, versene 9-14. Les teksten om Fariseeren og tolleren.

  • Hva skal til for at Gud skal tilgi oss? 
  • Hva er nåde? 
  • Hva skal til for å få nåde?
  • Er det skummelt å bli avslørt (av Gud eller mennesker)? 
  • Kan det være fint å bli avslørt?

Ulike perspektiver: 

Vi prøver å avsløre ting som er urettferdig, men det kan være vanskelig å se saker fra flere sider. 

  • Hvis en venn av deg krangler med noen, ville du da tatt vennen din sitt parti? 
  • Er det alltid rettferdig? 
  • Har dere opplevd å krangle med noen og selv blitt stemplet som «den store skurken» fordi andre bare har hørt den andre siden av saken?


Les historien om de blinde mennene (står i lederheftet). 

  • Hvorfor er det viktig å forsøke å se flere sider av en sak?
  • Denne dagen har Palestina-kampanjen vært i fokus. Hva tenker dere om det dere har hørt i dag?


AVSLUTNING MED BØNN

VÅR FAR I HIMMELEN

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød., 

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

og makten og æren i evighet.

Amen

VELSIGNELSEN

Velsign oss Gud Fader,

Velsign oss Guds Sønn,

Velsign oss du, Guds Hellige Ånd