Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Refleksjonssamling: Elsket

Denne refleksjonssamlingen ble laget til TT14, der temaet var SETT - AVSLØRT - ELSKET. Denne samlingen har sitt utspring i ELSKET.


Elske hverandre, seg selv og Gud

  • Hva vil det si å elske noen/bli elsket?
  • Hvordan er det å elske noen/bli elsket?

Bibeltekst: For så høyt har...

Slå opp i bibelen, i evangeliet etter Johannes, kapittel 3, vers 16. Les teksten.

  • Hva sier denne teksten om Guds kjærlighet til oss?

Bibeltekst: Det dobbelte kjærlighetsbud

Slå opp i bibelen, i evangeliet etter Matteus, kapittel 22, versene 37-40. Les teksten om d et dobbelte kjærlighetsbud.

  • Hva vil dere legge i ordet elske her?
  • Kan man elske alle rundt seg?
  • Hva betyr det å elske sin neste som seg selv?
  • Hva vil det si å elske Gud?
  • Hvor kommer kjærligheten fra?
  • Hvor kommer det gode fra?
  • Hva tenker dere om det dere har hørt i dag?

AVSLUTNING MED BØNN

VÅR FAR I HIMMELEN

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

og makten og æren i evighet.

Amen


VELSIGNELSEN

Velsign oss Gud Fader,

Velsign oss Guds Sønn,

Velsign oss du, Guds Hellige Ånd