Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Refleksjonssamling: Forbilder

Denne refleksjonssamlingen ble laget til TT14, der temaet var SETT - AVSLØRT - ELSKET. Denne samlingen har sitt utspring i SETT.

Forbilder

BIBELTEKST: Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

Slå opp i bibelen, i evangeliet etter Johannes, kapittel 8, versene 2-11

  • Hvem er ditt største forbilde? Hvorfor?
  • Jesus er et forbilde for mange. Hva er det ved Jesus som gjør ham til et forbilde?
  • Hvordan kan Jesus være et forbilde for oss?

Fordommer

  • Hva er fordommer?
  • Har dere opplevd å forandre syn på en person etter at dere ble kjent med vedkommende?
  • Har du noen fordommer? Har du opplevd at fordommene ikke stemte med virkeligheten? Eller at de stemte?
  • Hvordan ser Jesus på oss? Hvordan ser han på oss i forhold til hvordan andre ser på oss?
  • Tenk deg at du tar på deg "Jesusbriller". Hvordan ville du da sett verden og andre mennesker? ( bruke Jesusbriller er å prøve å se verden med Jesu øyne?

Globalt

Vi ser urettferdigheter overalt, både det som skjer rundt oss og det som skjer ute i verden. Kan vi forholde oss til alt vi ser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvorfor går det mer inn på oss når vi ser urettferdigheter nær oss enn det som er langt borte?

Avslutning med bønn

Vår Far i himmelen

Vår Far i himmelen

La navnet ditt helliges 

La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød. og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt ogmakten og æren i evighet. 

Amen

VELSIGNELSEN

Velsign oss Gud Fader, 

Velsign oss Guds Sønn, 

Velsign oss du, Guds Hellige Ånd

Amen