Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Refleksjonssamling: Skapt i Guds bilde - menneskets verdi

Denne refleksjonssamlingen ble laget til TT14, der temaet var SETT - AVSLØRT - ELSKET. Denne samlingen har sitt utspring i SETT.

Bibeltekst 1 mosebok 1, 27 - SKAPELSEN

Slå opp i bibelen og les 1. Mosebok kapittel 1, vers 27: Skapelsen

Spørsmål til refleksjon

  • Det står at mennesket er skapt i Guds bilde. Hva tror dere det vil si?
  • Hva må til for at et menneske skal ha verdi?
  • Kan man gjøre noe for å få høyere verdi?
  • Er du like mye verdt som president Obama?
  • Alle mennesker er skapt i Guds bilde, derfor har alle mennesker lik verdi i Guds øyne, men mennesker har vanskelig for å se at alle mennesker er like mye verdt. Hva er grunnen til det?

Avslutning

Avslutt med bønn.

Vår Far

Vår Far i himmelen

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød.,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

og makten og æren i evighet.

Amen

Velsignelsen

Velsign oss Gud Fader,

Velsign oss Guds Sønn,

velsign oss du, Guds Hellige Ånd