Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Reflekssjonssamling: Det hele mennesket

Denne refleksjonssamlingen ble laget til TT14, der temaet var SETT - AVSLØRT - ELSKET. Denne samlingen har sitt utspring i SETT.

SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON

  • I KFUK-KFUM er vi opptatt av å se hverandre som hele mennesker. Hva tror dere det betyr?
  • Hva ser vi egentlig av andre? Hva ser vi ikke? 
  • Og hva ser vi av oss selv? Hva ser vi ikke?

BIBELTEKST Lukas kapittel 19, vers 1-10

Slå opp i bibelen og les i Lukas, kapittel 19, vers 1til 10.

  • På hvilken måte ser samfunnet på Sakkeus?
  • Hvordan tror dere Sakkeus ser på seg selv?
  • Hvem i samfunnet er det vi/dagens samfunn ser på som "Sakkeuser"?
  • Hvordan ser Jesus på Sakkeus?
  • Kan man velge å se det positive i mennesker

Lommelykteksempelet

Om du er i et rom med mange forskjellige ting i, er det ikke alle tingene du synes er like fine. Da kan du skru av lyse og lyse med lommelykten på det du synes er fint. Slik kan man også møte mennesker - sette fokus på det som er positivt. Du kan være et lommelyktmenneske.


AVSLUTNING

Avslutt med bønn.  

VÅR FAR

Vår Far i himmelen

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød., 

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt

og makten og æren i evighet.

Amen


VELSIGNELSEN

Velsign oss Gud Fader,

Velsign oss Guds Sønn,

Velsign oss du, Guds Hellige Ånd