Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Stop Poverty (barn & tweens)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og rike. Men i dag har vi en utrolig bra mulighet til å avskaffe den! Vil du være med?

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-5.

 1. Tenn et lys og syng en sang
 2. Spørsmål til samtale
 3. Andakt
 4. Handlingsalternativ: Spar sammen 
 5. Be en bønn 
 6. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger:

Stå opp mot urett (fra "Ingenting, men alt")

Gi meg hånden (Treklang nr. 163)

Tenn lys (Treklang nr. 307)

Barn har rett (Treklang nr. 166)

Sammen for ditt ansikt (fra "Ingenting, men alt") 

Utrolige ting kan skje (fra "Ingenting, men alt") 

Gud din himmel favner jorda (fra "Ingenting, men alt") 

Kom, la oss samles (Treklang nr. 144) 

2. Spørsmål til samtale

Be barna/tweensa i gruppa reflektere over følgende spørsmål:

3. Andakt

Les fra Bibelen

Du kan lese bibelteksten, eller la et av barna gjøre det. Da kan det være fint å ha bedt om det på forhånd slik at barnet har fått anledning til å forberede seg. Alternativt kan barna få utdelt bibler og lese hver for seg/eller i grupper.

I Lukasevangeliet, kapittel 4, versene 14-18a står det:

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: "Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige." 

formidling

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og rike. 

Gud sier til Israelsfolket i 5. Mosebok, i kapittel 15: «Det skal ikke finnes noen fattige hos deg, for Herren vil velsigne deg rikt i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom for at du skal innta det». 

Jesus snakker mye om at rike må dele med fattige. Og i beskrivelsen av de første kristne i Apostlenes gjerninger (kapittel 2, versene 44-45) leser vi at de virkelig gjorde dette: «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.»  

Alt dette viser oss at Gud ønsker at vi skal stoppe fattigdom. Vi tror på en Gud som hjelper oss i kampen for det gode. 

Fattigdom er ikke nytt. Men i dag har vi en utrolig bra mulighet til å avskaffe den. Kunne mennesker i Bangladesh, Tanzania og Norge ha kontakt for 200 år siden? Det var ikke lett å få til! Det tok kjempelang tid å reise eller å sende brev. I dag kan vi snakke med mennesker i Kina eller Brasil via internett eller på telefonen. Vi kan bli enige med mennesker i Sør-Afrika om å si til politikerne at vi må stoppe fattigdom. Vi kan sende penger til mennesker i Sri Lanka slik at de får et bedre liv. Vi kan gå i butikken og kjøpe klær fra Kina som er laget av mennesker som får en rettferdig lønn, en lønn de kan leve av. Slik kan vi i dag gjøre mye mer mot fattigdom enn mennesker som levde for 100 eller 1000 år siden kunne gjøre. 

Fattigdom er ikke nytt. Men i dag kan vi avskaffe fattigdom. Hvordan skal vi gjøre det? I årets Globalaksjon gjør vi det på tre måter:

 • Vi kan kjøpe klær, bananer, og kaffe som er laget av arbeidere som har fått rettferdig lønn, se etter FAIR TRADE-merket!
 • Vi kan gi penger til Sri Lanka KFUK så de kan starte spare- og investeringsgrupper, som hjelper fattige med inntekter
 • Vi kan påvirke politikerne til å arbeide for å stoppe fattigdommen. 
Gud har skapt nok til alles behov, men ikke nok til alles grådighet. Vi som vokser opp i dag kan være den generasjonen som stopper fattigdom. Selvfølgelig er det mulig. Vil du være med? 

4. Spare sammen

Nå skal vi få lov til å være med i  KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, og gjennom det være med på å støtte  KFUK- og KFUM på Sri Lanka blant annet, slik at de kan starte enda flere spare- og investeringsgrupper.  I spare- og investeringsgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og  hjelpe hverandre. KFUK  og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter.  Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid/Stopp fattigdom-arbeid.

(til leder om innsamling og kontroll)

I de aller fleste grupper vil det kunne være problematisk for et eller flere av barna å ha med penger til innsamlingen hver gang. Derfor foreslår vi at dere gir noen føringer for hvor lite beløpet skal være. Dere kan for eksempel foreslå at alle skal ha med en mynt. Det gir mulighet for å gi 1, 5, 10 eller 20 kroner. Dere voksne i gruppa kan eventuelt ha tilgjengelig en del 1-kroners mynter til de som har glemt å ta med en mynt. Så kan alle deltakerne putte mynter på bøssa. Om 20 barn har med i snitt 5 kroner hver på fire samlinger, har de samlet inn 400 kroner. Dette vil trolig oppleves som et stort beløp, samtidig som kostnaden for de aller fleste vil være overkommelig. Denne summen kan bidra til å gi en spare- og lånegruppe 

 • en pengeboks med tre nøkler (250 kr)
 • regnskapsbok (15 kr)
 • og en del av kostnaden for opplæring (270 kr)

Et viktig moment med spare- og investeringsgrupper, er kontroll med pengene i felleskassen. Kontrollen gir deltakerne i gruppa både eierskap og trygghet. Dette kan dere overføre til gruppa deres og Globalaksjonsinnsamlingen. Oppnevn to barn og to voksne som teller pengene sammen etter hver kveld. Dette sikrer at det ikke begås underslag av pengene.

Les mer om hva Globalaksjonspengene 2015/17 går til

Les  hvordan dere kan lage deres egen Globalaksjons-bøsse av en Pringles-boks

5. Be en Bønn

Kjære Jesus, takk for at du ville gjøre noe med fattigdommen. 

Takk for at du viste oss at Gud ikke vil at noen skal ha det vondt. 

Takk for at vi har fått mulighet til å dele og til å være med på å gjøre verden rettferdig. 

La pengene vi deler med andre bidra til at andre kommer seg ut av fattigdom. 

Amen

6. SYng en sang

Forslag på sanger:

Søsken sammen (Treklang nr. 164)

Verden er én (fra "Ingenting, men alt")

Jeg så det i går (fra "Her nå")

Vi kan! (fra " Akkurat som vi er"

La oss gå i tro (fra "Ingenting, men alt") 

Pray for peace/Be om fred (Treklang nr. 369) 

En Velsignelsesang (Treklang nr 382 - 387) 

Velsignelsen (fra "Ingenting, men alt

Gud som oss skaper (Treklang nr. 388)

Relatert innhold

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri og kampen for ...

Samlingsstund: Bildet på mynten og bildet i meg (barn & tweens)

Denne samlingen handler om merket som konger og keisere setter på og ...

Samlingsstund: Vi er Kristi kropp (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om at alle kristne er Kristi kropp, og ...

Hold verden i dine hender

Barna skal lage en jordklode og slik få bedre oversikt over hvordan i ...

Lek: La den vandre - en lek fra Sri Lanka

I denne leken er det om å gjøre å sende videre gjenstander til andre ...

Lek: Gjett hvem - en lek fra Sri Lanka

I denne leken skal man prøve å gjette hvem personer er, uten å bruke ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...