Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Stop Poverty (ungdom & uv)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og rike. Men i dag har vi en utrolig bra mulighet til å avskaffe den! Vil du være med?

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-5.

 1. Tenn et lys og syng en sang
 2. Andakt
 3. Handlingsalternativ: Spar sammen! Støtt KFUKs oppstart av spare- og lånegrupper på Sri Lanka.
 4. Be en bønn 
 5. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger:

Eit lite barn (Den fattige Gud) (Treklang nr 109/Norsk salmebok nr 740)

Så kom du da til sist du var en fremmed (Norsk salmebok nr 364)

Ser du (Treklang 103)

Her er jeg Herre (Treklang nr 1/Norsk salmebok nr 437) 

Vi rekker våre hender frem (Treklang nr 105/Norsk salmebok nr 678) 

Vi kommer til deg i bønn (Treklang nr 104/Norsk salmebok 543)

Se oss, Gud (Treklang nr 370)

2. andakt

Les fra Bibelen

I Lukasevangeliet, kapittel 4, versene 14-18a står det:

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle. Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet: 

"Herrens Ånd er over meg, 

for han har salvet meg

til å forkynne et godt budskap for fattige." 

Kamp mot fattigdom en rød tråd gjennom hele Bibelen

Kampen for å avskaffe fattigdommen er ikke ny. Vi finner den i Jesu ord om at han vil forkynne et godt budskap for fattige. Kampen går også som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Fra Guds løfte til Israelsfolket i 5. Mosebok, i kapittel15: «Det skal ikke finnes noen fattige hos deg, for Herren vil velsigne deg rikt i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom for at du skal innta det», via Jesu forkynnelse om rikdom og fattigdom, til beskrivelsen av de første kristne i Apostlenes gjerninger, i kapittel 2, versene 44-45: «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.» 

Omsorg for de fattige og kamp mot urettferdighet har alltid vært en sentral del av kristen tro. Vi tror på en Gud som styrker oss i kampen for det gode. 

Kampen for å avskaffe fattigdommen er ikke ny. Men muligheten for å gjøre det på et globalt nivå, er det. Gjennom menneskets historie har kontakten mellom enkeltmennesker i Bangladesh, Tanzania og Norge aldri vært så sterk som i dag. Verden har aldri hatt så gode ordninger for fordeling som vi har i dag. Det er unikt at enkeltmennesker i Norge kan påvirke enkeltmennesker i Sri Lanka ved å kjøpe et fair trade-produkt eller ved å donere en liten sum penger. Det er ganske nytt at mennesker over hele verden kan gå sammen om å påvirke politikere til å sette mål og gjennomføre tiltak. 

Kampen for å avskaffe fattigdommen er ikke ny. Men den må likevel kjempes i dag. Gud har skapt nok til alles behov, men ikke nok til alles grådighet. Vi kan være generasjonen som stopper fattigdom. Selvfølgelig er det mulig. Vil du være med?

Fattigdom er ikke nytt. Men i dag kan vi avskaffe fattigdom. Hvordan skal vi gjøre det? I årets Globalaksjon gjør vi det på tre måter:

 • Vi kan kjøpe klær, bananer, og kaffe som er laget av arbeidere som har fått rettferdig lønn.
 • Vi kan støtte Sri Lanka KFUK slik at de kan starte flere spare- og investeringsgrupper, som gir fattige en inntekts
 • Vi kan påvirke politikerne til å arbeide for å stoppe fattigdommen. 
Gud har skapt nok til alles behov, men ikke nok til alles grådighet. Vi som vokser opp i dag kan være den generasjonen som stopper fattigdom. Selvfølgelig er det mulig. Vil du være med? 

3. Handlingsalternativ: Spar sammen &  Støtt KFUKs oppstart av spare- & investeringsgrupper

Nå skal vi få lov til å være med i KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, ELLER du som bruker VIPPS kan søke opp "Globalaksjonen" og gi på den måten. På den måten støtter vi KFUK- og KFUM på Sri Lanka blant annet, slik at de kan starte enda flere spare-og investeringsgrupper. I spare- og investeringsgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og hjelpe hverandre til å investere i noe som kan gi dem en inntekt. KFUK og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter. Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid.

(TIL LEDER om innsamling og kontroll)

I de aller fleste grupper vil det kunne være problematisk for et eller flere av ungdommene å ha med penger til innsamling 2 av 3 Stop Poverty-samlinger. Derfor foreslår vi at dere gir noen føringer for hvor lite beløpet skal være. Dere kan for eksempel foreslå at alle skal ha med en mynt på disse samlingene. Det gir mulighet for å gi 1, 5, 10 eller 20 kroner. Dere voksne i gruppa kan eventuelt ha tilgjengelig en del 1-kroners mynter til de som har glemt å ta med en mynt. Så kan alle deltakerne putte mynter på bøssa. Om 20 barn har med i snitt 5 kroner hver på fire samlinger, har de samlet inn 400 kroner. Dette vil trolig oppleves som et stort beløp, samtidig som kostnaden for de aller fleste vil være overkommelig. Dette bidrar til å gi en spare- og investeringsgruppe 

 • en pengeboks med tre nøkler (250 kr)
 • regnskapsbok (15 kr)
 • og en del av kostnaden for opplæring (270 kr)

Et viktig moment med spare- og investeringsgrupper, er kontroll med pengene i felleskassen. Kontrollen gir deltakerne i gruppa både eierskap og trygghet. Dette kan dere overføre til gruppa deres og innsamling til Globalaksjonen. Oppnevn to ungdommer og to voksne som teller pengene sammen etter hver kveld. Dette sikrer at det ikke begås underslag av pengene. 

Les om hva vi samler inn penger til under Globalaksjonen 2016-17 

Les  hvordan dere kan lage deres egen Globalaksjons-bøsse av en Pringles-boks

4. Be en Bønn

Gud, du som skapte nok til alle. 

Du ser jordas rikdom og jordas urettferdighet.

La oss aldri akseptere fattigdommen. 

Hjelp oss til å protestere og til å kjempe for rettferdighet. 

La det vi gjør, bidra til å stoppe fattigdommen for alltid. 

Amen

5. SYng en sang

Forslag på sanger:

That we may be one (Treklang nr 127) 

Noen må våke (Treklang nr 108/Norsk salmebok 738)

Velsignet være dere som (Treklang nr 229/Norsk salmebok nr 743) 

Din fred jeg gir deg/My peace I leave you (Treklang nr 368) 

We shall overcome (Treklang nr 159)

Så ser du meg (Spekter-salmen 2016) (Musikkbanken.no)

May the road rise to meet you/Må din vei komme deg i møte (Treklang nr 301/Norsk salmebok 624)

En Velsignelse-sang (Treklang nr 382 - 388)

Relatert innhold Globalaksjonen 2016/2017

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri, frigjøring og ...

Samlingsstund: En lønn å leve av (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om rettferdig og urettferdig lønn, og ...

Arrangér Globalløp i ditt nærmiljø

Den beste og kanskje morsomste måten å få samlet inn mye penger til ...

Handelsspillet

Et spill/en lek som forsøker å viser hvordan verdens handelssystem og ...

ToughRoad - eventspill om verdenshandelen

Interaktivt undervisningsopplegg. Opplev globale utviklings- og tett ...

Banantrikset

En rask og enkel øvelse som illustrerer hvor urettferdig det fungerer ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...