Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri og kampen for rettferdighet.

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-5.

  1. Tenn et lys og syng en sang
  2. Spørsmål til samtale
  3. Andakt
  4. Handlingsalternativ: Spar sammen 
  5. Be en bønn 
  6. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang. 

Forslag på sanger:

Gud din himmel favner jorda (fra "Ingenting, men alt")

Her er vi trallalala (Treklang nr. 116)

Vi er grener (Treklang nr. 131)

Kom, la oss samles (Treklang nr. 144)

2. Spørsmål til samtale

Be barna/tweensa i gruppa reflektere over følgende spørsmål:

  • Hva gjør du hvis noen låner noe av deg og ikke leverer det tilbake?
Du kan be barna gjøre seg noen tanker (eventuelt på et papir)  hver for seg, for deretter samtale to og to, før du ber dem bidra i plenum. Dette for å aktivisere flest mulig av barna i refleksjonen og samtalen. Har du dårlig tid kan du selvfølgelig ta samtalen i plenum med det samme. 

3. Andakt

Les fra Bibelen 

Du kan lese bibelteksten, eller la et av barna gjøre det. Da kan det være fint å ha bedt om det på forhånd slik at barnet har kunnet forberede seg. Alternativt kan barna få utdelt bibler og lese hver for seg eller i grupper, eller bytte på å lese. 

I Matteus-evangeliet, kapittel 18, vers 23-33 står det:

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ 

Formidling

I teksten hører vi om hvor slemme pengeutlånere kan være. Herren i teksten befaler at han som skylder penger skal selges som slave sammen med kona si og barna sine for at gjelden skal bli betalt. Når han som skylder penger får ettergitt gjelden sin, kaster han likevel den som skyldte ham penger, i fengsel. Slik forteller teksten noe om hvor hard straff man kunne få på Jesu tid dersom man ikke betalte gjelden sin. 

I Norge i dag er det trygt å låne penger. Voksne låner penger i banken. Politiet sørger for at ikke banken kan utnytte eller behandle dem som låner penger hos den på en urettferdig måte. Ingen i Norge blir kastet i fengsel eller solgt som slaver fordi de ikke klarer å betale gjelden sin. 

I andre land er dette annerledes. For en fattig bonde på Sri Lanka og Sør-Sudan er det vanskelig å få låne penger. Kanskje må han betale masse for å få låne pengene. Hvis han ikke klarer å betale tilbake, kan han havne i veldig store problemer. Derfor vil KFUK-KFUM hjelpe fattige til å hjelpe hverandre så de kan låne penger av hverandre. Dette skjer i det vi kaller spare- og investeringsgrupper. Her kan de fattige låne av hverandre, og slik slipper de å bli utnyttet av en rik bankmann.  

I spare- og investeringsgrupper betaler alle som er med inn litt penger i en kasse hver måned. I regnskapsboka holder medlemmene sammen oversikt over hva de har betalt inn. Fra denne kassa kan de låne penger av hverandre. Slik hjelper KFUK-KFUM mennesker til å samarbeide om å hjelpe hverandre. Sammen er vi sterke! 

Teksten sier også noe annet veldig viktig: Gud er ikke sånn som de dårligere utlånerne. Når vi mennesker skylder hverandre noe, hender det at vi behandler hverandre dårlig. Men Gud er som han som etterga gjelden. Vi mennesker kan skylde Gud noe. Det kan handle om gale ting vi har gjort, sagt eller tenkt. Alle mennesker gjør noen ganger det gale. Når vi ber Gud om tilgivelse, sier teksten veldig tydelig: Guds tilgivelse er gratis! Vi trenger ikke å betale for den eller være gode nok for den. 

4. Spare sammen

Nå skal vi få lov til å være med i KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, og gjennom det være med på å støtte KFUK- og KFUM på Sri Lanka blant annet, slik at de kan starte enda flere spare- og investeringsgrupper. I spare- og investeringsgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og hjelpe hverandre. KFUK og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter. Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid/Stopp fattigdom-arbeid.

(til leder om innsamling og kontroll)

I de aller fleste grupper vil det kunne være problematisk for ett eller flere av barna å ha med penger til innsamlingen hver gang. Derfor foreslår vi at dere gir noen føringer for hvor lite beløpet skal være. Dere kan for eksempel foreslå at alle skal ha med en mynt. Det gir mulighet for å gi 1, 5, 10 eller 20 kroner. Dere voksne i gruppa kan eventuelt ha tilgjengelig en del 1-kroners mynter til de som har glemt å ta med en mynt. Så kan alle deltakerne putte mynter på bøssa. Om 20 barn har med i snitt 5 kroner hver på fire samlinger, har de samlet inn 400 kroner. Dette vil trolig oppleves som et stort beløp, samtidig som kostnaden for de aller fleste vil være overkommelig. Dette bidrar til å gi en spare- og lånegruppe

  • en pengeboks med tre nøkler (250 kr)
  • en regnskapsbok (15 kr) 
  • og en del av kostnaden for opplæring (270 kr)

Et viktig moment med spare- og investeringsgrupper, er kontroll med pengene i felleskassen. Kontrollen gir deltakerne i gruppa både eierskap og trygghet. Dette kan dere overføre til gruppa deres og Globalaksjonsinnsamlingen. Oppnevn to barn og to voksne som teller pengene sammen etter hver kveld. Dette sikrer at det ikke begås underslag av pengene.

Les om hva vi samler inn penger til under Globalaksjonen 2016-17

Les  hvordan dere kan lage deres egen Globalaksjons-bøsse av en Pringles-boks

5. Be en Bønn

Gode Gud, takk for at du skapte jorda vår så vakker og god. 

Hjelp oss til å dele rettferdig av det du gir oss. 

Vær hos dem som strever med gjeld og fattigdom. 

Amen

6. SYng en sang

Forslag på sanger:

Alt vi eier (fra "Ingenting, men alt")

Ingenting, men alt (fra "Ingenting, men alt"

La oss gå i tro (fra "Ingenting, men alt")

Pray for peace/Be om fred (Treklang nr. 369)

En Velsignelsesang (Treklang nr 382 - 387)

Velsignelsen (fra "Ingenting, men alt)

Gud som oss skaper (Treklang nr. 388)

Relatert innhold

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Bildet på mynten og bildet i meg (barn & tweens)

Denne samlingen handler om merket som konger og keisere setter på og ...

Samlingsstund: Vi er Kristi kropp (barn & tweens)

Denne samlingsstunden handler om at alle kristne er Kristi kropp, og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (barn & tweens)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Hold verden i dine hender

Barna skal lage en jordklode og slik få bedre oversikt over hvordan i ...

Lek: La den vandre - en lek fra Sri Lanka

I denne leken er det om å gjøre å sende videre gjenstander til andre ...

Lek: Gjett hvem - en lek fra Sri Lanka

I denne leken skal man prøve å gjette hvem personer er, uten å bruke ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...