Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri, frigjøring og tilgivelse.

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-5.

  1. Tenn et lys og syng en sang
  2. Andakt
  3. Handlingsalternativ: Støtt Globalaksjonen med penger
  4. Be en bønn 
  5. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger:

Kjære Gud når eg bed (Treklang nr 111/Norsk salmebok nr 717)

Himmelske Far, du har skapt oss (Treklang nr 106/Norsk salmebok nr 712)

Pray for peace/Be om fred (Treklang nr 369)

Her er jeg Herre (Treklang nr 1/Norsk salmebok nr 437)

Vi rekker våre hender frem (Treklang nr 105/Norsk salmebok nr 678)

Vi kommer til deg i bønn (Treklang nr 104/Norsk salmebok 543)

Se oss, Gud (Treklang nr 370)

2. andakt

Les fra Bibelen 

I Matteus-evangeliet, kapittel 18, vers 23-33 står det:

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ 

Utlånsbransjen kan være brutal. Kanskje kjenner noen av dere eksempler fra i dag, på for eksempel ungdommer som har blitt overtalt til å bruke kredittkort, har mistet kontrollen og fått store problemer med å betale tilbake. Bibelteksten forteller om at det på Jesu tid fantes en enda mer brutal praksis: Låntakere hadde ingen rettigheter. De kunne bli kastet i fengsel eller til og med solgt som slaver.

I deler av verden har låntakere fortsatt dårlige forhold og rettigheter. For fattige mennesker uten sparepenger eller en fast jobb kan det være vanskelig eller umulig å få lån. Dersom de får lån, må de gjerne betale mye høyere renter enn rike betaler, siden bankene regner med at det er større risiko for at ikke fattige betaler tilbake. 

Spare- og investeringsgruppene som KFUK-KFUM starter opp, på for eksempel Sri Lanka, i Sør-Sudan og i andre deler av verden er et nytt verktøy for at fattige kan låne penger av hverandre. Gruppene flytter makt fra rike utlånere til gruppene. Slik får mennesker med lite økonomiske ressurser en helt ny mulighet for å støtte, styrke og hjelpe hverandre. 

Går vi tilbake til bibelteksten, ser vi at den også sier noe sentralt om Guds tilgivelse. Den første låntakeren i fortellingen skylder ti tusen talenter. Dette tilsvarer cirka 200.000 kilo sølv. Prisen per kilo sølv er i våre dager cirka 5000 kr. Verdien på gjelden til den første låntakeren er altså cirka 1 milliard kroner. Likevel får herren i teksten «inderlig medfølelse», slipper mannen fri og ettergir han gjelden. Direkte oversatt betyr disse ordene «opprør i innvollene». Kanskje kan vi i dag snakke om klump i magen. Herren i fortellingen fikk klump i magen av å se hvor vanskelig mannen hadde det, og han tilga ham. Slik er Gud. Når vi ber Gud om tilgivelse, sier teksten veldig tydelig: Guds tilgivelse er gratis! Vi trenger ikke å betale for den eller være gode nok for den. Slik skal vi også behandle mennesker rundt oss: Vi skal tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt oss.

3. Handlingsalternativ: spar penger til oppstart av spare- og investeringsgrupper

Nå skal vi få lov til å være med i KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, ELLER du som bruker VIPPS kan søke opp "Globalaksjonen" og gi på den måten. På den måten støtter vi KFUK- og KFUM på Sri Lanka blant annet, slik at de kan starte enda flere spare- og investeringsgrupper. I spare- og investeringsgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og hjelpe hverandre til å investere i noe som kan gi dem inntekter.. KFUK og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter. Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid.

Les mer om hva vi samler inn penger til under Globalaksjonen 2016-17 

Les  hvordan dere kan lage deres egen Globalaksjons-bøsse av en Pringles-boks

Om Innsamlingsbeløp og kontroll

I de aller fleste grupper vil det kunne være problematisk å skulle samle inn høyest mulig beløp på inntil tre samlinger etter hverandre. Derfor foreslår vi at dere gir noen føringer for hvor lite beløpet skal være. Dere kan for eksempel foreslå at alle skal ha med en mynt. Det gir mulighet for å gi 1, 5, 10 eller 20 kroner. Voksenlederne i gruppa kan eventuelt ha tilgjengelig en del 1-kroners mynter til de som har glemt å ta med en mynt. Så kan alle deltakerne putte mynter i boksen. Om 20 ungdommer har med i snitt 5 kroner hver på fire samlinger, har de samlet inn 400 kroner. Dette vil trolig oppleves som et stort beløp, samtidig som kostnaden for de aller fleste vil være overkommelig. 

400 kr kan gi en spare- og investeringsgruppe på Sri Lanka eller i Sør-Sudan 

  • en pengeboks med tre nøkler (250 kr)
  • en regnskapsbok (15 kr)
  • og en del av kostnaden for opplæring (270 kr). 

Kontroll 

Et viktig moment med spare- og lånegrupper, er kontroll med pengene i kassa. Kontrollen gir deltakerne i gruppa både eierskap og trygghet, da dette sikrer at det ikke begås underslag av pengene. Oppnevn to ungdommer og to voksne som teller pengene sammen etter hver kveld. 

4. Be en Bønn

Gud, du som tilgir og setter fri.

Du ser hvor urettferdig verden er. 

Du ser hvordan noen mennesker utnytter andres fattigdom. 

Vi ber deg: La rettferdigheten komme. 

La pengene vi samler inn, bidra til at mennesker kan komme seg ut av fattigdom og gjeldsslaveri. 

Amen

5. SYng en sang

Forslag på sanger:

That we may be one (Treklang nr 127)

Noen må våke (Treklang nr 108/Norsk salmebok 738)

Velsignet være dere som (Treklang nr 229/Norsk salmebok nr 743)

Din fred jeg gir deg/My peace I leave you (Treklang nr 368)

We shall overcome (Treklang nr 159)

Så ser du meg (Spekter-salmen 2016) (Musikkbanken.no)

May the road rise to meet you/Må din vei komme deg i møte (Treklang nr 301/Norsk salmebok 624)

En Velsignelse-sang (Treklang nr 382 - 388)


Relatert innhold

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Globalaksjonsfilmen 16/17: Støtt Sri Lanka KFUKs oppstart av spare- og investeringsgrupper

Gruppene setter kvinner og unge mennesker i stand til å tjene egne og ...

Samlingsstund: Stop Poverty (ungdom & uv)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Samlingsstund: En lønn å leve av (ungdom & uv)

Denne samlingsstunden handler om rettferdig og urettferdig lønn, og ...

Arrangér Globalløp i ditt nærmiljø

Den beste og kanskje morsomste måten å få samlet inn mye penger til ...

Banantrikset

En rask og enkel øvelse som illustrerer hvor urettferdig det fungerer ...

Handelsspillet

Et spill/en lek som forsøker å viser hvordan verdens handelssystem og ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...