Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samlingsstund: Sammen er vi sterke (voksne)

Denne samlingsstunden handler om gjeld, gjeldsslaveri, frigjøring og tilgivelse.

Gangen i samlingsstunden

Samlingsstunden kan gjennomføres som skissert under, eller dere kan nøye dere med punkt 2-4.

  1. Tenn et lys og syng en sang
  2. Andakt
  3. Handlingsalternativ 1: Støtt Globalaksjonen med penger . Tilhørende bønn
  4. Handlingsalternativ 2: Signér opprop for etikklov. Tilhørende bønn.
  5. Syng en sang

1. Tenn et lys og syng en sang

Samle gruppas oppmerksomhet og innled samlingen med å tenne et lys. Fortsett med å synge en sang.

Forslag på sanger:

Kjære Gud når eg bed (Treklang nr 111/Norsk salmebok nr 717) 

Himmelske Far, du har skapt oss (Treklang nr 106/Norsk salmebok nr 712) 

Pray for peace/Be om fred (Treklang nr 369) 

Her er jeg Herre (Treklang nr 1/Norsk salmebok nr 437) 

Vi rekker våre hender frem (Treklang nr 105/Norsk salmebok nr 678) 

Vi kommer til deg i bønn (Treklang nr 104/Norsk salmebok 543) 

Se oss, Gud (Treklang nr 370) 

2. andakt

Les fra Bibelen 

I Matteus-evangeliet, kapittel 18, vers 23-33 står det:

Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden. Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ 

Utlånsbransjen kan være brutal. Kanskje kjenner noen av dere eksempler fra i dag, på for eksempel ungdommer som har blitt overtalt til å bruke kredittkort, har mistet kontrollen og fått store problemer med å betale tilbake. Bibelteksten forteller om at det på Jesu tid fantes en enda mer brutal praksis: Låntakere hadde ingen rettigheter. De kunne bli kastet i fengsel eller til og med solgt som slaver.

I deler av verden har låntakere fortsatt dårlige forhold og rettigheter. For fattige mennesker uten sparepenger eller en fast jobb kan det være vanskelig eller umulig å få lån. Dersom de får lån, må de gjerne betale mye høyere renter enn rike betaler, siden bankene regner med at det er større risiko for at ikke fattige betaler tilbake. Slik hindrer høye renter at mennesker som lever i fattigdom får mulighet til å investere i sin egen bedrift og skape sin egen framtid.

Spare- og investeringsgruppene som KFUK-KFUM starter opp, på for eksempel Sri Lanka, i Sør-Sudan og i andre deler av verden, er et nytt verktøy for at fattige kan låne penger av hverandre. Gruppene flytter makt fra rike utlånere til gruppene. Slik får mennesker med lite økonomiske ressurser en helt ny mulighet for å støtte, styrke og hjelpe hverandre. 

Forsøk med spare- og investeringsgrupper viser at disse fungerer godt som fattigdomstiltak fordi gruppene får sterkt eierskap til sparepengene. I neste omgang skaper den felles forvaltningen av midler i gruppa et sterkt samhold. Mange spare- og investeringsgrupper blir i neste omgang viktige nettverk for å kjempe mot korrupsjon og myndigheters maktmisbruk.

Går vi tilbake til bibelteksten, ser vi at den også sier noe sentralt om Guds tilgivelse. Den første låntakeren i fortellingen skylder ti tusen talenter. Dette tilsvarer cirka 200.000 kilo sølv. Prisen per kilo sølv er i våre dager cirka 5000 kr. Verdien på gjelden til den første låntakeren er altså cirka 1 milliard kroner. Likevel får herren i teksten «inderlig medfølelse», slipper mannen fri og ettergir han gjelden. «Inderlig medfølelse» er et sterkt uttrykk som brukes flere ganger i evangeliene. På gresk er den konkrete betydningen av uttrykket «opprør i innvollene». En alternativ oversettelse i dag kunne kanskje vært «klump i magen». 

Uttrykket brukes tolv ganger i Det nye testamente, blant annet for å beskrive Jesu medfølelse i møte med syke, i møte med enken i Nain som hadde mistet sin eneste sønn og i møte med den sultende folkemengden som han metter. Uttrykket bruker også om farens reaksjon når den bortkomne sønnen vender hjem. 

Så sterk er altså Guds medfølelse for mennesker. Selv når Gud møter et menneske som skylder alt – eller har all skyld – oppstår inderlig medfølelse. Gud tilgir, og det skjer gratis og ufortjent. Det er et godt budskap til alle mennesker .

3. Handlingsalternativ 1: spar penger til oppstart av spare- og investeringsgrupper

Nå skal vi få lov til å være med i KFUK-KFUM sitt arbeid for å stoppe fattigdom. Vi skal få lov til å putte penger på Globalaksjonsbøssa her, ELLER du som bruker VIPPS kan søke opp "Globalaksjonen" og gi på den måten. På den måten støtter vi KFUK- og KFUM på Sri Lanka blant annet, slik at de kan starte enda flere spare- og investeringsgrupper. I spare- og investeringsgruppene får fattige mennesker opplæring i hvordan de kan kan spare sammen, låne av hverandre og hjelpe hverandre til å investere i noe som kan gi dem inntekter.. KFUK og KFUM gir også opplæring i menneskerettigheter og lærer bort hvordan de fattige kan stå opp for sine rettigheter. Gjennom å gi til Globalaksjonen blir vi med i KFUK-KFUMs Stop Poverty-arbeid.

Les mer om hva vi samler inn penger til under Globalaksjonen 2016-17 

400 kr kan gi en spare- og investeringsgruppe på Sri Lanka eller i Sør-Sudan 

  • en pengeboks med tre nøkler (250 kr)
  • en regnskapsbok (15 kr)
  • og en del av kostnaden for opplæring (270 kr). 

Be en Bønn

Gud, du som tilgir og setter fri.

Du ser hvor urettferdig verden er. 

Du ser hvordan noen mennesker utnytter andres fattigdom. 

Vi ber deg: La rettferdigheten komme. 

La pengene vi samler inn, bidra til at mennesker kan komme seg ut av fattigdom og gjeldsslaveri. 

Amen

4. Handlingsalternativ 2: Signér opprop for etikklov

Se filmen (2:24 min )

 

formidle

Ulevelig lave lønninger, dårlig sikkerhet på arbeidsplassen, mangel på fagforeninger og barnearbeid: Dette er problemer mange arbeidere står ovenfor. Det er ulovlig å bruke barnearbeid i Norge, likevel er det lovlig å selge produkter som er laget av barn – så lenge det er produsert et annet sted. Mange vet at folka som har laget t-skjorten din og kaffen din, barn og voksne, ofte har lusne vilkår, men hva kan vi egentlig gjøre med det? Vi trenger en ny lov i Norge som gjør det mulig for oss som forbrukere å få innsikt i produksjonsprosessen. På den måten kan vi ta opplyste og gode valg. 

Gå inn på stoppoverty.no og signér opprop for en etikklov og skap en mer rettferdig verden.

Be en Bønn

Gud, du som satte oss i stand til å arbeide, fri oss fra fristelsen til å utnytte hverandre. 

La arbeidere i alle land få den lønnen som de fortjener og som de trenger for å leve av. 

Amen

5. SYng en sang

Forslag på sanger: 

 That we may be one (Treklang nr 127) 

Noen må våke (Treklang nr 108/Norsk salmebok 738)

 Velsignet være dere som (Treklang nr 229/Norsk salmebok nr 743) 

Din fred jeg gir deg/My peace I leave you (Treklang nr 368) 

 We shall overcome (Treklang nr 159) 

 Så ser du meg (Spekter-salmen 2016) (Musikkbanken.no) 

May the road rise to meet you/Må din vei komme deg i møte (Treklang nr 301/Norsk salmebok 624) 

En Velsignelse-sang (Treklang nr 382 - 388) 

Relatert innhold

Stå opp for andre! Få med gruppa di på Globalaksjonen og kampen mot fattigdom!

Med Globalaksjonen kan din gruppe støtte KFUK- og KFUM-søsken andre i ...

Samlingsstund: Stop Poverty (ungdom & uv)

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og Men ...

Handelsspillet

Et spill/en lek som forsøker å viser hvordan verdens handelssystem og ...

Matrett: Kiri buth melkeris - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...

Matrett: Roti - en matrett fra Sri Lanka

Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære om ...