Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Sett - avslørt - elsket

Da folk stilte Jesus spørsmål, var svarene de fikk ofte overaskende og utfordrende. Jesus snudde situasjoner på hodet, og med svarene han gav og måten han var på fikk han folk til å tenke og handle. 


Foto: Torstein Ihle

Av Marte Hovda Ottesen, Ungdomsprest i Førde og programleder på TT14. Skrevet i oppkjøringen til TT14.

Er du sint på meg? Skal vi være kjærester? Kan du tilgi meg? Kan jeg også få være med? 

Jeg har flere ganger kjent på følelsen av at jeg gruer meg til å stille et spørsmål, fordi jeg er så redd for hvilket svar jeg vil få. Redd for å bli avvist, redd for å bli skuffet. Spørsmål og svar betyr mye oss. Vi blir flau, glad, trist, lettet.  

Utfordrende svar

Jesus fikk mange spørsmål og mange var ute etter å sette han på prøve med spørsmålene sine. En gang ble Jesus spurt om hva som var det største budet i loven. Da svarte han «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.»  Han sa at det var dette hele  loven handlet om, og det blir kalt «Det dobbelte kjærlighetsbud». Det er utrolig fint! Og ganske utfordrende. Sånn som svarene til Jesus ofte er. 

De som stilte spørsmål til Jesus fikk ofte andre svar enn de forventet. For Jesus snur ofte helt opp-ned på ting! Han sa at barna er de største, at de siste skal bli de første, han vasket føttene til disiplene og han var sammen med dem som ingen andre ville være sammen med. Folk ble ofte overrasket over svaret og handlingene til Jesus. Og noen ganger kanskje litt irritert, det er ikke bare enkle svar Jesus kommer med! For eksempel dette med at det viktigste er å elske Gud, vår neste og oss selv. 

Å elske Gud, å elske seg selv


For hvordan elsker man Gud? Jeg har mange ganger tenkt: «det aner jeg ikke om jeg gjør!». Men jeg tror at ved å være samlet til gudstjeneste, ved å synge til Gud og ved å be så viser man kjærlighet og tro til Gud. 

Og det med å elske seg selv. Kanskje av og til det vanskeligste av alt? Det er jo så lett å tenke på alle de tingene med seg selv som en ikke er fornøyd med og tro på alle de tingene som står i blader om at hvis vi bare ser sånn og sånn ut, så blir alt så mye bedre. Det er lett å se seg selv med dømmende øyne, og da kan det være vanskelig å godta seg selv. I hvert fall å elske seg selv.  

Jesus sitt blikk

Men tenk om vi alltid hadde klart å se oss selv med Jesus sine øyne! Han ser oss med et godt blikk og tar imot oss sånn som vi er! Vi gjør ikke alltid bare godt, men til Jesus kan vi komme både med det som er bra og med det som er dumt. Vi kan få tilgivelse og starte på nytt. Jesus ser hvor verdifulle vi er og Jesus ser hele oss, det er ingenting å skjule. Vi er avslørt med alt det vi er – og vi er elsket! Selv om vi kanskje ikke føler oss penest eller mest morsom eller flinkest, så er vi bra nok i Jesus sine øyne! Jeg tror også at når vi ser oss selv med gode øyne, er det lettere å elske menneskene rundt oss! 

Jesus snur opp-ned på ting

Jesus fikk mange spørsmål og han stilte spørsmål til folk. Og med spørsmålene og handlingene sine fikk han også andre folk til å tenke og handle. For eksempel ved å vaske disiplene sine føtter som på den tiden var en jobb som var forbeholdt slaver. Når Jesus tok på seg den rollen, snudde han hele tenkningen rundt det å være herre og tjener på hodet! Og han avslørte for de rundt seg hvordan de tenkte om hva som var greit og hva som var vanlig, men som Jesus så at ikke var bra. Jesus sine spørsmål og handlinger var med å endre hvordan folk tenkte da, og kan være med å endre hvordan vi tenker i dag! 

Av og til er det skummelt å stille spørsmål. Og Jesus kan ofte overraske, men vi trenger aldri å være redd for svarene hans. Han tåler alle våre spørsmål, han tåler vår tvil og han tåler når vi kommer med de tingene som vi ikke klarer så bra. Jesus ser oss med sitt gode blikk, avslører oss med kjærlighet så vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er! 

Matteus kapittel 22. vers 37-39

I bibelen, i evangeliet etter Matteus, kapittel 22, versene 37-39, står det:

Da svarte han «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.» 

«Sett – elsket – avslørt»  tema for TT14

Vi er skapt av Gud i hans bilde som hele mennesker med ånd, sjel og kropp og Gud ser oss som hele mennesker. På TT skal lære og oppleve hvordan den treenige Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett hva. Jesus snudde opp ned på menneskelige, religiøse og samfunnsmessige strukturer. Det kan vi også gjøre, avsløre strukturene og endre dem. Vi utfordres til å se hverandre, se mer av oss selv og av Gud. Slik Gud elsker oss skal vi elske hverandre. Håper vi ses på TT14!