Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ressurshefte: Tro til handling

Tro til handling er KFUK-KFUMs ressurshefte til menigheter og grupper som ønsker å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. Heftet inneholder en samling økter, andakter, aktiviteter og tips og er utviklet med støtte fra Kirkerådet. Last ned heftet gratis her.

Diakoni handler om å gjøre tro til handling. Om nestekjærlighet i praksis, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Sammen med Kirkerådet gir KFUK-KFUM i høst ut et ressurshefte for menigheter og grupper som vil sette ung diakoni på agendaen. Vi ønsker å gi menigheter og ungdomsgrupper enkle verktøy og metoder som hjelper dem å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. 

Ressursmateriell 

Tro til handling er en samling økter, andakter, aktiviteter og tips som inspirerer til å sette fokus på hva slags type fellesskap vi bygger og hvordan vi kan stå opp for andre og opp mot urett. Tro til handling er utviklet i samarbeid med og testet på ungdomsgrupper og ungdomsledere fra hele landet. Materiellet fokuserer på tre områder som er særlig viktige for å være en synlig og troverdig aktør lokalt, inkluderende fellesskap, stå opp for andre - lokalt, stå opp for andre - globalt.

Last ned Tro til handling - ressurshefte for menigheter og ungdomsgrupper.pdf 

Nedenfor kan du lese mer om de tre fokusområdene og laste ned flere ressurser.

tre fokusområder

Inkluderende fellesskap 

Foto: Christian Svabø.

Å bygge et inkluderende ungdomsmiljø hvor unge mennesker opplever at de kan være seg selv er noe alle ønsker å få til. Men hva er det egentlig som former fellesskapet? Hvilke verdier styrer vi etter? Øktene ”vi inkluderer” og ”jeg inkluderer” løfter frem øvelser og metodikk som kan hjelpe ungdom å bygge et fellesskap rundt de verdiene de står for. Her finner du også andakter og leker med fokus på å bygge åpne og trygge fellesskap. 

Last ned tilleggsressurser til Inkluderende fellesskap:

Fordomslek - bli kjent.pdf

Kveldssamling - Du er verdifull.pdf

Andakt om å elske sin neste - av Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg.pdf

Kontrakt med meg selv.pdf

Handlingsplan - vi inkluderer.pdf

Stå opp for andre – i lokalmiljøet! 

Foto: Christian Svabø

Stå opp for andre – Globalt! Hvem er det som skaper et godt lokalmiljø? Hvem sitt ansvar er det å stå opp for dem som faller utenfor? Tro til handling inneholder en enkel måte å kartlegge hvilke verdier en ungdomsgruppe er villig til å stå opp for og en metodikk for å analysere unges virkelighet i lokalmiljøet. Ideen er at bevissthet rundt egne verdier og lokal virkelighet vil utløse et ønske om å gjøre noe.  Overalt der vi har testet materiellet har ungdommene kommet frem til at det er ting lokalt de burde ta tak i. Ungdom er villig til å handle for rettferdighet hvis de ser at det er mulig å utgjøre en forskjell.

Last ned tilleggsressurser til Stå opp for andre - lokalt!

Andakt om å stå opp for andre - av Brynhild Eide.pdf

Øvelse, Hvem inkluderer vi.pdf

Hvordan lage et arrangement.pdf

Hvordan skrive leserinnlegg.pdf

Lag en kampanje på 1-2-3.pdf

Stå opp for andre - globalt!              

Foto: Thomas Nordvik

Mange menigheter sliter med å finne et tiltak etter konfirmasjonsalder som treffer bredt blant ungdom. Sammen med KFUK-KFUM Global har vi utviklet Globalløp – et løp for rettferdighet, som breddetiltak for 15-18 åringer. I 2014 løp mange tusen unge Globalløp, og tilbakemeldingen er overveldende positiv. Med Globalløp kan man frimodig invitere inn andre lag og slik bygge et inkluderende lokalmiljø. Ungdom melder at dette er en gøy og meningsfull aktivitet i seg selv, at det gjør mye sterkere inntrykk å delta på globalløp fremfor ”å bare putte penger på en bøsse”. Sist men ikke minst er dette et løp der alle kan være med, fordi dette ikke bare handler om å løpe fortest og lengst. 

Ressursene du trenger for å lykkes med Globalløp som breddetiltak for 15-18 åringer finner du HER.  

Last ned tilleggsressurser til Stå opp for andre - globalt

Andakt av Atle Sommerfeldt - Norge og Sakkeus.pdf

Andakt om global rettferdighet - av Karoline Bjerga.pdf

Andakt om å engasjere seg for rettferdighet - av Kjersti Jåvold Landmark.pdf

HANDELSSPILLET - et spill om rettferdig handel.pdf

Globalløp kan kobles opp mot kampanjen Stop Poverty, som du kan lese mer om her.  Nedenfor finner du en kort film som motiverer til å bidra i kampen mot fattigdom. Den fungerer fint hvis du vil vise noe motiverende før eller etter et globalløp.


Du kan også spille av filmen direkte fra KFUK-KFUMs Youtube-kanal

Tro til handling er utviklet med støtte fra trosopplæringen.