Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Drama: Blodpotet

Først stiller alle seg i en sirkel. Den som leder leken skal gi ut roller. Lekleder gir èn prikk til alle som er poteter, og to prikker til de som er blodpoteter. Deretter skal alle lukke øynene, og begynne å bevege seg rundt i rommet. Alle skal gå rundt å hilse på hverandre, og presentere seg som potet eller evt. blodpotet. Husk å hviske hva du er. Hilser du på en som hvisker blodpotet, har du bare sekunder igjen å leve. (Vent et par sek med å dø, slik at ikke andre finner ut hvem blodpoteten er). Når du dør skal dette skje med smertehyl og overdrivelse. Rop høyt og smertefullt i det du faller ned på gulvet. Når du dør skal du stille deg på sidene. De som er død må stå på sidene og ule i ”De dødes kor”. Ul ekstra hvis blodpoteten er i ferd med å nærme seg andre poteter. Til slutt er det én igjen sammen med blodpoteten da har den personen vunnet.

Det er viktig i denne leken å avsperre et visst området som man går rundt i når man har øynene lukket. Eller så blir det vanskelig å støte på noen. Gjerne ha noen som ikke er med i leken og som passer på at alle holder seg på et visst område.