Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Drama: Myggen

Lekleder starter med en usynlig mygg som han presenterer for gruppa. Han sender myggen rundt ved å sette den på sidemannen. Sidemann må da sende den videre igjen, og slik fortsetter det til alle har hatt myggen og den har returnert til lekleder. La det gjerne gå noen runder til deltagerne begynner å eksperimentere litt med hvordan man sender myggen og hvor man setter den. Erfaringsmessig vil man første rundte gå fra høyreskulder til høyreskulder på samtlige i ringen. Uten unntak. Det er derfor opp til lekleder å introdusere at myggen kan lande hvor som helst på sidemann.