Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Drama: Scenografi som inspirasjon

Dramametoder kan være svært effektive for å sette i gang refleksjon hos barn, fordi drama i stor grad bruker et språk barn kjenner seg igjen i. Denne metoden handler om å starte prosessen i det kreative og handlingsbaserte, før man går over i verbal samtale- og skriveprosess. 

Dramatipset er hentet fra Ressursmateriell om klimaendringer Les mer og last ned HER.

Metoden foreslår å velge et tema å ta utgangspunkt i, f.eks. klimaendringer, forurensning, skaperverket, jorda vår, alt levende. 

  1. Finn frem noen ting som du forbinder med temaet. Sett dem opp i en liten scenografi – eller flere små. Eksempel: - Et bord med TV på. På skjermen vises et nyhetsbilde fra et land utsatt for klimaendringer. Det kan gjerne være en film som kan vises når barna er samlet rundt scenografien. - Avis med nyhetssak om klima/forurensing etc. - Ei søppelbøtte som bugner over av søppel. (Dersom det går an å lage scenografien utendørs – legg noe søppel ute, i en skog, eller rett utenfor et hus. Du må selvsagt rydde det opp igjen etterpå) 
  2. La barna få komme inn i rommet og se på scenografien(-e). De får ikke lov å snakke med hverandre (ennå), men skal gå rundt og kikke på tingene. 
  3. Gi dem skrivesaker. La dem sitte for seg selv, gjerne på gulvet rundt scenografien. Nå skal de svare på spørsmål skriftlig. Still spørsmålene muntlig, med god tid mellom hvert spørsmål. a) Hva ser du her? b) Hva tenker du på når du ser dette? (Hvilke assosiasjoner får du?) c) Hva tror du har skjedd, og hvem har vært med på det? En person eller flere? Her kan man eventuelt stoppe. Videre er det mulig å jobbe med å lage små dramaer ut fra situasjonene: 
  4. Etter at barna har jobbet hver for seg, kan dere samle barna i små grupper, og snakke med dem om deres assosiasjoner. Dersom barna er store nok, kan de gjerne gå sammen to eller tre og fortelle hverandre hvilke situasjoner de har sett for seg. 
  5. Nå skal gruppene velge en situasjon hver og jobbe videre med denne. De kan også velge å slå sammen ideer fra flere i gruppa, men poenget er at hver gruppe skal velge en situasjon hver. 
  6. Velg roller (eks.: familie med mor, far og to søsken) 
  7. Lag en kort replikkveksling som får frem situasjonen. Maks fem replikker fordelt på alle rollene. 
  8. Øv inn denne korte scenen, kalt «nøkkelscene». Scenen bør få frem et dilemma. 
  9. Deretter kan scenen utvikles, med en hendelse før og en hendelse etter nøkkelscenen.
  10.  Visninger for hverandre dersom det er flere grupper, og deretter samtale rundt tema. Aktuelle spørsmål: Er dette noe dere kjenner dere igjen i? Hva vet dere om klimaforandringer? Hvem har ansvar for det som skjer, og hvordan kan vi gjøre noe med det?