Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Stoler rundt omkring - en annen form for stollek

Stoler rundt omkring er en annen form for stollek enn den de fleste kjenner til. 

Dette er en annen form for stolleken. Alle plasserer hver sin stol rundt omkring i rommet - det trenger ikke å være noe mønster. En av deltakerne begynner med å «ha den». Deltakeren går så langt unna stolen sin som mulig, og begynner å gå mot stolen for å sette seg. Han skal gå veldig sakte. Det er opp til de andre deltakerne å sørge for at den som «har den» ikke kan sette seg på stolen, nemlig ved å sette seg på den selv. Når noen har satt seg på den ledige stolen, er det jo en ny ledig stol som må passes på. Slik foregår det helt til den som «har den» får satt seg. Da er det den siste som ikke sitter som må gå mellom stolene. 

Tempoet kan øke hos den som går etterhvert. Her må deltakerne samarbeide og kommunisere for å holde en av stolene ledig så lenge som mulig.