Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Lek: atomleken

Her er det om å gjøre å danne riktig antall mennesker i grupper når tall blir ropt opp.

Dette trenger du:

Plass til å gå rundt i rommet.

Forklaring:

Alle står på gulvet, utenom én person (A) som står på en stol slik at alle kan høre. Person A ber alle om å gå rundt i rommet. Ingen skal gå sammen eller ved siden av hverandre hele tiden. Plutselig roper person A et tall, f eks 4. Da skal alle i rommet gå sammen 4 og 4, holde hender og sette seg ned. De må ikke holde hender, men det er lettere for person A å se hvem som hører sammen da. Dersom noen har gått sammen i større eller mindre grupper enn angitt, er de ute av leken. Hvis alle har laget riktig antall i gruppene sine, kan man sende ut de som var tregest til å sette seg. Person A ber alle om å gå rundt i rommet igjen og roper et nytt tall. Slik går det til det bare er to personer igjen, som er vinnerne!