Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Lek: Tikk-tikk-splæsh

LEK: TIKK-TIKK-SPLÆSH

I denne ringleken som skaper høy puls, spenning og intensitet er det om å gjøre å stå igjen helt til slutt! Takler du presset? 

 DETTE TRENGER DU: 

  • Deltakere som står i ring 
  • God plass å bevege seg på
  • Bind for øynene til 1 person (valgfritt) 
  • Rekvisitt til å sende rundt i ring (for eksempel tennisball eller liknende) 

SLIK LEKER DU TIKK-TIKK-SPLÆSH 

Deltakerene lager en ring, med litt plass mellom hver person. En person står i midten og holder for øynene (evt. får bind for øynene). 

 Deltakerene i ringen skal sende en gjenstand (som forestiller en vannbombe) rundt i ringen i en bestemt retning - her mot høyre. Personen står i midten har som oppgave å være "klokke" for vannbomben, og teller ned "tikk-tikk-tikk-tikk-tikk-tikk...". Når personen i midten føler for det, sier sier han/hun "SPLÆSH!" og den deltakeren som holder vannbomba når den "eksploderer" taper runden. Denne deltakeren setter seg da rett ned på gulvet, med en av føttende pekende innover mot midten (ikke begge). Når personen har satt seg ned, starter en ny runde. Dersom en deltaker har en eller flere sittende personer ved siden av seg må deltakeren trippe over føttene (helt frem til mottakeren) før han/hun kan gi bomba videre. Så må deltakeren trippe tilbake på samme måte - ingen snarveier!

Vinneren av leken er den personen som står igjen helt til slutt. 

Kommentar: I utviklingen av spillet vil det oppstå "klumper" av deltakere som står tett sammen. Noen må trippe over mange ben før de kommer frem, og er mer utsatt for å bli "truffet". Dette er en del av moroa, selv om det kan føles litt urettferdig.