Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

LEK: Tissatrengt

Tissatrengt er en morsom ringlek som går ut på å holde balansen.  Leken kan fungere godt som en icebreaker.

Dette trenger du:

Plass til å stå i ring

Forklaring:

Alle står i ring, holder hender og setter høyre foten over venstre. En av de i ringen (person A) skal starte ved å flytte på sin høyre fot. Den skal settes inntil en av føttene til den personen til venstre (person B). Hvis person A setter sin fot inntil person B sin høyre fot, er det denne han/hun skal flytte videre til person C. Slik går det rundt, og det er meningen å prøve å få de andre til å miste balansen. Man kan ikke flytte på føttene sine uten at det er sin tur, og man skal hele tiden holde hender. Hvis noen mister balansen, er de ute av leken. Hvis leken går veldig tregt, kan en starte et sted til i ringen eller en kan sette inn regelen om at de som er ute kan dytte på de i ringen til de mister balansen.