Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Bli kjent: Navnerunde der hukommelsen settes på prøve

En god gammel bli-kjent-lek, der man på en effektiv måte lærer navnene på de andre i gruppa.

Alle i gruppa setter seg i en ring. En person begynner med å si sitt navn. Så  gjentar nummer to i ringen den første personens navn i tillegg til  å si sitt eget navn. Tredjemann i ringen gjentar navnet til person en og to før hun sier sitt eget. 

Sånn går det rundt hele ringen. Sistemann får altså den utfordrende oppgaven å huske navnene på alle de andre i ringen før han avslutter med å si sitt navn. Leken kan være litt vanskelig for dem som er igjen til slutt, men den er veldig effektiv og og gjør det lettere å huske de andre i gruppa sine navn etterpå.