Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Rolle-ludo

Spill rolle-ludo for å bli bevisst det eksisterende kjønnsrollemønsteret. Rolleludoen er hentet fra KFUK-KFUM-speidernes aktivitetsbank. Spillet ble utviklet til KFUKs 100 års jubileum. Like aktuelt nå tretti år senere?

Regler 

  1. Det bør være to jenter og to gutter på laget. Sett dere slik at det blir annenhver jente og gutt. 
  2. Trekk lodd om hvilket kjønn spiller nr. 1 skal ha. Hvis spiller nr. 1 skal spille gutt, skal spiller nr. 2 spille jente, og omvendt. Hvis jente må spille gutt eller gutt må spille jente, får de siste to spillerne på laget spille ”seg sjøl”. Får de første to spillerne være jente og gutt – som i virkeligheten, må de siste to på laget spille motsatt kjønn av det de er.
  3. En av ”guttene” får begynne. Bruk en terning ”guttene” får flytte ut brikkene uansett hva de får ved kast. ”Jentene” må ha 6 på terningen for å få flytte ut. ”Guttene” kan plassere flere brikker oppå hverandre når de flytter feltet. ”Jentene” må flytte én og én brikke. ”Guttene” kan slå ut ”gutter” og ”jenter”. ”Jenter” kan bare slå ut ”jenter”. Trekk et kort hvis du kommer til en rute med kryss. ”Guttene” leser og jentene . 

Utstyr 

 Du trenger: 

  • Spillebrett for Ludo, med tre kryss mellom hver spillers område (til sammen 12 kryss på brettet)
  • Terning
  • Spillebrikker - 4 for hver spiller. Bruk for eksempel litt krøllet, farget papir, eller ludobrikker 
  • Ark med rolle-oppgaver 

Ressurser

Last ned ressurser til Rolle-ludoen her

ludospillebrett.pdf

rolleludoregler.pdf

rolleludoregler.pdf