Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Konkurranse: Sneglerace

Sneglerace er ein enkel leik, som passar bedre på golv enn på ein grasplen.  

Deltakarane deler ein inn i par. Den eine legg seg på bakken, og den andre sett seg på huk oppå ryggen til den som ligger på bakken. Med litt fantasi ser ein fort at paret til saman er ei snegle. Deretter er det berre å snegle seg framover mot målet. Den som sitter på ryggen, har lov til å hjelpe til framover med hendene. 

Dersom ein ønskjer kan ein utvide leiken ved å arrangere turnering, med semifinalar og slikt.