Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

HER NÅ

HER NÅ er en plate laget av og med barn og tweens. Den inneholder 10 sanger og gis ut som CD, notehefte og et eget ressurshefte med metoder for hvordan inkludere barn og unge i medbestemmelsesprosesser. Dette er musikk barn og tweens kan relatere seg til både tematisk og musikalsk. De 10 sangene gjenspeiler soundet i samtidas populærkultur og tekstene handler om temaer barn og tweens selv har bragt på banen. 

Bestill her

SE MUSIKKVIDEO PÅ YOU TUBE, HØR LYDKLIPP 

Under kan dere se og lytte til sangen "Jeg så det i går" og høre lydklipp fra to av de andre sangene på HER NÅ. 

"ANDEDAMMEN"

«Er du fra Andedammen eller fra Svanesjøen, så skal vi synge sammen som alle fugler gjør.» Denne sangen handler om at du er like mye verdt uansett hvordan du er eller ser ut. Om du er en alle synes er populær, eller om du er en som ikke stikker seg frem ved første øyekast, så er det plass til alle og venner står sammen uansett. Det er en tøff poplåt med et musikalsk uttrykk som gir assosiasjoner til Rihanna, Avicii, David Guetta og andre ledende artister som definerer lydbildet nå. En skikkelig energisk låt som garantert får taket til å løfte seg!

"JEG ER HER NÅ"

Dette er låta som har inspirert tittelen på plata «HER NÅ». Denne låta har et spennende musikalsk uttrykk med referanser til reggae i god Admiral P-stil. Teksten handler om at barn ofte blir spurt om «Hva skal du bli når du blir stor?». Sangen setter dette på hodet ved å si «Jeg er her nå», med andre ord barn er akkurat det de skal være akkurat her og nå. Sangen oppfordrer voksne til å stoppe opp og konsentrere seg om å leve her og nå, og ved at Jesus sier «bli som barn» går spørsmålet tilbake til de voksne «Hva skal du bli?». En morsom og kul låt for både barn og voksne.  

 

"JEG SÅ DET I GÅR"

Sangen handler om barn og tweens sitt møte med klimaendringene, og hvordan man kan gjøre noe med det. Denne musikkvideoen har blitt laget i forbindelse med årets Klimapilegrimkampanje.  

 

 Metoder for å gi barn medbestemmelse

Et av KFUK-KFUMs mål er å være ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. I tråd med Barnekonvensjonen vil vi gi barn og ungdom mulighet til å si sine meninger, delta aktivt og påvirke innholdet i programmene vi tilbyr. «HER NÅ»-prosjektet har hatt som hovedmål å involvere barn og tweens i arbeidet. Selv med stort fokus på medbestemmelse og deltakelse er barn sjelden en del av utviklingsarbeidet eller verket. Dette er ikke fordi vi som voksne ikke ønsker å involvere barna, men fordi vi mangler verktøyene og metodene for å få det til å skje. 

Med støtte fra Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) involverte KFUK-KFUM  flere hundre barn og tweens i tekstverksteder sist sommer, der de gjennom drama, tegning, skriving og samtaler ga uttrykk for hva de er opptatt av og synes er viktig. Med utgangspunkt i dramatiseringene, tegningene, tekstene og videomateriale, har så ulike tekstforfattere skrevet sangtekster basert på tematikken barna selv har bragt på banen. Alle melodier er skrevet av produsent Christian Engebretsen.

Metodene som ble brukt er beskrevet i ressursheftet og kan brukes for å inkludere barn og unge i mange typer medbestemmelsesprosesser. Felles for alle metodene er en mest mulig åpen dialog med barna. Vi har i utgangspunktet ikke lagt noen føringer for tematikk og innhold: En tekst om brunost kan i utgangspunktet være like aktuell som en om vennskap eller tro og tvil. 

Barneombud Anne Lindboe

- Husk at det er barna som er eksperter på eget liv 

Jeg synes denne plata høres ut som en fin kanal for å fram barnas meninger, sier Barneombud Anne Lindboe. Det er kjempeviktig at vi finner stadig flere arenaer for dette. Spesielt fint hadde det vært hvis plata bidrar til at flere grupper lar barna være med å utforme de lokale fritidsaktivitetene. Kanskje gruppene kan opprette egne barneråd? Husk at det er barna som er eksperter på eget liv og hva som er gøy i fritiden.

HER NÅ 

Tittelen «HER NÅ» rommer det vi ønsker å formidle med denne produksjonen. Barn har en egenverdi som den de er akkurat nå, de er ikke bare uferdige voksne. Vi vil løfte frem barn og unges stemmer, meninger og behov. Vi vil gi dem rom til å formidle det de tenker på, enten det handler om å være redd for lavaspøkelser eller forelsket, om å lure på hva man skal bli eller være urolig for fremtiden, om ensomhet og mobbing eller om å danse og ha det gøy. Barn trenger å bli sett og hørt og tatt på alvor. Samtidig kan vi voksne lære noe av barns unike evne til å leve i nået, være der de er, tilstede HER og NÅ. 

Målet med denne produksjonen har vært å få barna i fokus, og tematikken handler om menneskelige følelser som kjærlighet, redsel, bekymring og glede, samt omsorg for menneskene rundt seg, for jorda og de som havner utenfor. Det har vært viktig for oss å ikke tolke barnas tanker og meninger til noe det ikke er. Tekstene er i så måte ikke direkte forkynnende, men alt vi gjør og formidler i Norges KFUK-KFUM har sitt utspring i budskapet om Jesus Kristus og en forståelse av at mennesket er skapt til å leve i tro og tillit til Gud med hele seg. Til hver sang er det knyttet en andakt som gir rom for samtale og ytterligere refleksjon.

Bestill her