Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ressursbok: "Refleks"- samtalegrupper med unge

Hvordan kan vi skape rom hvor det er godt å fortelle om egne opplevelser og tanker? Hvordan kan vi møtes til likeverdig refleksjon over eget liv? KFUK-KFUM har tilpasset metoden reflekterende team, som blant annet brukes i arbeidsveiledning og familieterapi, til bruk i samtalegrupper for unge. 

Med tilpasningen av metoden til ungdomsgrupper ønsker vi å åpne en mulighet for unge til å snakke sammen på en annen måte enn de er vant til. Programutvikler for identitet og tro Jan Christian Kielland forteller: - Da jeg var gateprest for ungdom i Oslo, jobbet jeg mye med å være tilgjengelig for ungdom som ønsket samtale. Jeg hadde mange gode samtaler, samtidig som jeg ofte hadde inntrykk av at ungdom kjente på høy terskel for å komme til individuell samtale med en prest. «Refleks» er en konkret og enkel metode å bruke, og jeg er sikker på at den vil gi aha-opplevelser til både unge og voksne som deltar i den. Jeg er overbevist om at etablering av «Refleks»-grupper kan senke terskelen for at flere unge kan dele fra eget liv. 

Å GÅ DYPERE 

Undersøkelser viser at opp mot 1 av 3 ungdommer er ensomme. Tallet sier noe om at det kan være krevende å være ung i dag. Noe av det samme skriver Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) om i rapport 7/15, «Ungdata 2014»: «Mange unge sliter psykisk i perioder. (…) Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte, øker risikoen for slike lidelser.» (side 72). 

Kielland tror at det er behov for den samtaletreningen som «Refleks» gir: - I hverdagens samtaler opplever de fleste av oss, både ungdom og voksne, at det er en kultur for å assosiere og å fortelle om sitt eget i forlengelse av det den andre har delt. Å stille noen spørsmål for å gå dypere, blir lett unaturlig. «Refleks» åpner opp et rom hvor dette er mulig. Det handler om å lytte til det den andre har sagt og respondere på en måte som åpner opp for å gå dypere i dette. Deltakerne kan slik gi viktig sosial støtte til hverandre. Metoden i «Refleks» utdanner ingen terapeuter. Den kan imidlertid utvikle mennesker. Noen av de som kjenner reflekterende team godt, forteller at de bruker den like mye i hverdagslivet som på jobb. De har lært en tilnærming til andres fortelling som går ut på å gå inn i og bli en del av heller enn å vurdere. Metoden kan på denne måten også gi noen verktøy til den som kan oppleve at andre ønsker «å snakke med noen». Når andre deler noe sårbart, kan erfaringene fra en Refleksgruppe gjøre ungdom i stand til å ta imot dette på en god måte. 

START EN GRUPPE 

«Refleks» kan være utgangspunkt for å starte opp en samtalegruppe for ungdom. Boken begynner med generelle øvelser knyttet til å samtale og å dele fra eget liv, og fortsetter med en innføring i metoden reflekterende team. I siste halvdel av boken er det øvelser knyttet nærmere til arbeidet i et reflekterende team, før det skisseres hvordan gruppen konkret kan settes i gang. For å markere at metoden i denne boken brukes med noe lettere og mindre sårbare temaer enn i terapi og arbeidsveiledning, har vi valgt å bruke navnet «Refleks» om metoden og «Refleksgruppe» om samtalegruppen. Samtidig bygger hoveddelen i metoden på det banebrytende arbeidet som Tom Andersen gjorde, og på den videreutviklingen av metoden som siden er gjort av andre. 

BIDRAGSYTERE OG STØTTE 

KFUK-KFUM vil takke fengselsprest og arbeidsveileder Harald Kjær, veileder Richard Klingspor ved Kirkens SOS og prest og sjelesørger Steinar Lindvig for grundige tilbakemeldinger på manus. Vi vil også gi en særlig takk til Kristelig Studieforbund og Kirkens Landsfond, som begge har gitt tilskudd til utviklingen av Refleks. 

«Refleks. Samtalegrupper for unge.» kan nå kjøpes i vår nettbutikk.