Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Samling: Jeg inkluderer

JEG INKLUDERER er en samling der målet er at enkeltpersonene som utgjør fellesskapet skal finne noen konkrete måter å bidra til å bygge et inkluderende miljø. Bli med og gjør tro og verdier til handling!

Foto: Christian Svabø

Samlingen er hentet fra ressursheftet Tro til handling, som du kan lese mer om og laste ned gratis HER

Mål for samlingen: 

Deltagerne blir bevisste på sin egen mulighet til å påvirke fellesskapet. De skriver en kontrakt med seg selv med noen konkrete handlinger som de vil gjennomføre for å bidra til et inkluderende miljø. 

Introduksjon 

Et fellesskap består av enkeltpersoner. Det er enkeltpersonene som deltar i fellesskapet som former det og bestemmer hva det skal kjennetegnes av. Den danske filosofen og teologen K.E. Løgstrup (1905–1981) skrev: Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde noe av dette menneskets liv i sine hender. Det kan være svært lite, en forbigående stemning, en oppstemthet som man vekker eller får til å visne, en tristhet som man forsterker eller letter. Men det kan også være skremmende mye, slik at det simpelthen er opp til den enkelte om den andre lykkes med livet sitt eller ikke. 

I møte med andre mennesker kan hver og én av oss bety en stor forskjell. Det er lett å ekskludere, men også lett å inkludere. Et blikk eller noen få ord kan få deg til å føle deg utenfor. Et annet blikk og noen andre ord bekrefter at du er verdifull og hører til. 18 % av ungdom i Norge sier at de er ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhet (Ungdata 2013). Depresjon og angst er de vanligste plagene blant ungdom: Over 30 % av ungdom sier de «bekymrer seg for mye for ting» og er plaget av følelsen av at «alt er et slit». Nesten én av fem sliter med selvbildet og er ikke fornøyd med hvordan de selv er. (Ungdata 2014). 

I kirken vil vi bygge fellesskap med rom for alle slik de er. Når vi bygger dette fellesskapet, utgjør hver og én en stor forskjell. I denne samlingen skal deltakerne få tid til å finne ut hva de selv kan bidra med for å bygge et inkluderende fellesskap. Det kan være små eller store ting som de skal skrive ned i en «Kontrakt med meg selv». Vis gjerne fram kontrakten så deltakerne vet hvordan den ser ut og hva de skal gjøre.

Oppvarming: Roterende idémyldring (25 minutter) 

Før alle skal jobbe hver for seg, skal deltakerne gjøre en øvelse for å få i gang kreativiteten. I roterende idémyldring skal flest mulig ideer skrives ned på kort tid. Det er ikke lov å diskutere om ideene er gode eller dårlige. Smått og stort skal skrives ned, før det hele til slutt oppsummeres i plenum. Du trenger mange post-it-lapper og en penn til hver deltager. Under øvelsen skal det spilles av musikk. Bruk gjerne noe med skikkelig trøkk slik at det blir høyt tempo over jobbingen. Sørg for å ha et par låter klare og et anlegg som tåler litt volum.

Forberedelse 

Finn fram seks store plakater eller flippover-ark, og skriv hver av følgende påstander midt på et ark: 

 • Jeg følte meg sett da jeg kom hit første gang, fordi én/ noen… 
 • Jeg er ikke redd for å drite meg ut, fordi én/noen … 
 • Jeg føler mine ideer og forslag blir verdsatt, fordi én/ noen… 
 • Jeg skjønner at jeg er en viktig person i dette fellesskapet, fordi én/noen...
 • Jeg turte å stå opp for en som ble mobbet, fordi én/ noen … 
 • Jeg tør å si ifra når jeg ikke har det bra, fordi én/ noen…

Slik foregår øvelsen: :

1.

Del deltakerne i seks grupper. Alle er med på dette, både ledere og deltakere. (Du kan dele i flere eller færre grupper avhengig av hvor mange dere er, 3–6 personer på hver gruppe fungerer fint.) 

2.

Fordel de seks plakatene i en stor sirkel på gulvet. Legg arkene med teksten ned mot gulvet så ingen kan se hva som står på dem. Gruppene plasseres ved hver sin plakat. 

3. 

Når gruppene er på plass ved hver sin plakat, forklarer du øvelsen. 

 • Når musikken starter, snur de arket og skriver umiddelbart ned eksempler som fullfører setningen de leser. Eksemplene skrives ned på post-it lapper og klistres på plakaten. 
 • Deltakerne har kun ett minutt til idémyldring på hver plakat. Nå lederen stopper musikken, løper de til neste plakat. Her er det en ny setning som de skal fullføre. Her må lederen gjerne pushe litt, klappe i hendene og rope: «Neste plakat!».
 • Dette fortsetter helt til hver gruppe har gått hele runden og er tilbake ved plakaten de startet ved. 
 • NB! Deltakerne skal ikke diskutere og evaluere hverandres eksempler. De skal ikke lese andres lapper.
 • Når deltakerne er tilbake ved plakaten hvor de startet, er den full av nye post-it lapper. Gruppa får nå noen minutter til å sortere ideene. Ideer som ligner hverandre, settes sammen.
 • Når gruppene har jobbet seg gjennom og sortert ideene, skal hver gruppe presentere sin plakat for de andre. Deltagerne forteller om de ulike ideene og svarene. Hvilke forslag går oftest igjen? Skiller noen ideer seg ut?

 Kontrakt med meg selv (15 minutter) 

Idémyldringen har vist mange ulike handlinger som hver enkelt kan gjøre for å skape et inkluderende miljø. Nå er det tid for å finne ut hva hver enkelt vil gjøre. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan finne noe konkret som de kan bidra med. 

Forberedelse: 

 • Last ned og skriv ut/kopier opp kontrakter i to eksemplarer til alle deltagerne.  Kontrakt med meg selv.pdf  
 • Kjøp inn en konvolutt til hver. 
 • Denne delen av økten krever ro. Ha gjerne klar noe rolig musikk som kan gå i bakgrunnen. 
 • Hver deltaker skal jobbe for seg selv og skrive ned tre konkrete bidrag for å skape et godt fellesskap. Det kan være fint å bytte rom for å flytte fokus fra den mer hektiske idémyldringen. 

Gjennomføring

 • Forklar deltakerne at de har god tid.
 • Selve gjennomføringen foregår uten at man snakker sammen og uten at man viser hverandre hva man skriver ned.  
 • De skal fylle ut begge kontraktene med samme innhold. Den ene legger de i en konvolutt som samles inn på slutten av samlingen. 
 • Lederen oppbevarer konvolutten i en viss periode, for eksempel til slutten av semesteret. Da deles den ut igjen til hver deltaker. Dette kan skape refleksjon over hvorvidt man fikk til det man ville. Det andre eksemplaret kan deltakeren ta med seg hjem. 
 • Når deltakerne er ferdige med å skrive, sitter de i ro til alle er ferdig. 
 • Alternativt kan det legges opp til en glidende overgang til avslutningen med lystenning og bønnevandring i rommet man er i. 

Avslutt med andakten Å bygge inkluderende fellesskap

Samlingen er hentet fra ressursheftet Tro til handling, som du kan lese mer om og laste ned gratis HER

Filer for nedlasting