Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Bli frivillig

Engasjerte og idealistiske ungdommer, unge voksne og voksne som blir frivillige hos oss utgjør bærebjelken i vårt arbeid for barn og ungdom. Vil du gjøre en innsats for å gi barn og ungdom mulighet til å utvikle seg som hele mennesker, med ånd, sjel og kropp? Vi trenger frivillige til både korte avgrensede oppgaver og mer langstrakte engasjement!

Foto: Christian Svabø

viktig, nødvendig og meningsfylt

Mange opplever det å yte frivillighet som veldig meningsfylt.

  • Du får bety noe for noen som trenger deg
  • Du får utfolde deg på en annen måte enn hjemme, på skolen eller jobben
  • Du får gi videre de positive opplevelsene du selv har fått gjennom KFUK-KFUM
  • Du får være med i et fellesskap som kjemper for unge menneskers rett til å utvikle seg som hele mennesker
  • Du får være med i fellesskap av frivillige, medlemmer og ansatte som finnes over hele verden

AVGRENSET OPPGAVE el MER LANGVARIG ENGASJEMENT

Vi trenger deg som vil være en betydningsfull annen. Vi trenger deg som kan tenke deg å bidra som leder i en lokalgruppe for barn og ungdom eller yte en innsats på et arrangement som TT eller andre festivaler og leirer, det være seg programskaping eller praktiske oppgaver. Vi trenger deg som vil ta i et tak med malerkosten på leirstedet eller hovedforeningshuset, og deg som interessert i styrearbeid eller utviklingsarbeid.

Bli frivillig

Dersom du vil bidra inn i vårt arbeid med den du er og det du kan, så kontakt oss ved å

sende en melding til oss via vår Facebookside eller ved å sende en epost til post@kfuk-kfum.no

I meldingen ber vi deg

  • Oppgi navn, alder, bosted, kontaktinfo
  • Fortelle hva slags type oppgaver du ønsker å ta på deg - praktiske oppgaver, programskaping, utviklingsarbeid,
  • Hvor du kunne tenke deg å bidra - lokalgruppe, arrangement, leirsted, hovedforening, krets, forbundskontor

Takk for at du kontakter oss!