Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Vil du være med å stake ut kursen? Bli med i KFUK-KFUMs fagutvalg!

Vil du være med å skape aktiviteter og programmer som er relevante for barn og ungdom og tar deres virkelighet på alvor? Vil du være med å bygge organisasjon og nettverk? Være med å påvirke politikk? Bli med i ett av KFUK-KFUM´s fagutvalg!

Som deltager i Fagutvalg er du med å skape den utviklingen som må til for at KFUK-KFUM skal nå de ambisiøse målene i vår langtidsstrategi

Fagutvalgene består av frivillige fra KFUK-KFUM-nettverket i Norge. Utvalgene fungerer som spydspiss på kompetansebygging, nettverksbygging, programskapning, politisk beslutningspåvirkning og policyutvikling innenfor KFUK-KFUM sine fokusområder. Hvert utvalg består av inntil 8 personer. Vervet varer i ett år, men det er selvfølgelig mulig å engasjere seg over en lengre periode.

Les mer om hvert fagutvalg

Kultur & Kreativitet

Identitet & Tro

Ung Helse

Global rettferdighet og fred

Ung Diakoni

Ungt Lederskap