Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Global rettferdighet og fred

KFUK-KFUM Globals politiske utvalg jobber for at Norges KFUK-KFUM skal nå langtidsmål nr 4: Vi engasjerer unge mennesker i en global bevegelse som skaper rettferdighet og fred. 


Foto: Hanne Helene Andersen

Utvalgenes fire arbeidsområder

KFUK-KFUM Global sine politiske utvalg jobber innen fire områder:

  • Miljø- og klimarettferdighet
  • Rettferdig fred
  • Økonomisk rettferdighet
  • Demokratisk borgerskap

Søk om deltagelse i Fagutvalget!

Stabskontakt: Sven Larsen, KFUK-KFUM Global