Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Bankkonto

Mange grupper ønsker å opprette egen bankkonto til håndtering av gruppas økonomi. For å få egen bankkonto må gruppa registrere seg i Enhetsregisteret, en del av Brønnøysundsregisteret. Her kan du lese om hvordan dere går frem.

Egen bankkonto til gruppa kan være kjekt av flere grunner. Norges KFUK-KFUM krever for eksempel at lokale grupper oppgir en ikke-privat konto til utbetaling av startstøtte/Frifond og for tilbakeføring av lokal kontingent. En del grupper samarbeider med menigheter i den norske kirke  om dette, mens andre ønsker egen konto.

For å få opprette en bankkonto og få momskompensasjon må enheten være registrert i Enhetsregisteret, en del av Brønnøysundregisteret. Det er ikke noe krav fra Norges KFUK-KFUM at den lokale gruppa eller hovedforeningen er registrert i Brønnøysund.

For å registrere gruppa i Enhetsregisteret, må dere sende inn følgende informasjon 

  1. Enhetens/foreningens stiftelsesdokument  Last ned stiftelsesdokument_malnov2015.docx
  2. Enhetens/hovedforeningens vedtekter. Les mer og last ned mal HER 
  3. Årsmøteprotokoll som viser valg av styre dersom gruppa har et annet styre enn det som er dokumentert i stiftelsesdokumentet. Les mer om årsmøtet og valg av styre HER. Les mer om årsrapport
  4. Evt. villighetserklæringer fra regnskapsfører og revisor dersom man skal ha dette 

Les mer om registrering av enheter/foreninger i Brønnøysundregisteret HER

Informasjon om alle endringer av styret eller i gruppas vedtekter må rapporteres inn til Brønnøysund.  Det er årsmøtet som velger gruppas styre og det er årsmøtet som har myndighet til å endre gruppas vedtekter.

Filer for nedlasting